fbpx

Stand van zaken en openbare fractievergadering

Er is veel gebeurd in de afgelopen maand. De nieuwe gemeente Vught heeft een nieuwe coalitie gevormd, het coalitieakkoord is gepresenteerd, de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, Gemeentebelangen is samen met de SP in de oppositie beland en zelfs televisiemakers uit Hilversum wisten ons mooie dorp te vinden met hun camera.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen is opgesteld, ziet Gemeentebelangen kansrijke mogelijkheden om veel speerpunten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Sterker nog, we vroegen ons hardop af waarom we er niet bij betrokken zijn om zodoende een raadsbrede coalitie te vormen? Met de ruime meerderheid van de kiezers voor de vorige coalitie, aangevuld met één van de partijen met zetelwinst, zou recht gedaan zijn aan de uitslag van de herindelingsverkiezingen en de roep uit Helvoirt, met 42% lokale stem, bestuurlijk zijn vertaald.

Transparantie en openheid
Het akkoord is vrij algemeen gehouden omdat de betrokken coalitiepartijen in de kern erg in opvatting van elkaar verschillen en uitgaan van gelegenheidscoalities om hun doelen te kunnen realiseren. Desondanks heeft Gemeentebelangen niet ingestemd met het gepresenteerde akkoord. Onze fractie is namelijk van mening dat de openheid en transparantie die men nastreeft, heel duidelijk benadrukt dient te worden door het openbaarmaking van de formatieverslagen. Daarmee krijgen kiezers inzicht in de totstandkoming van de nieuwe coalitie én de partijen de kans om hun eerste aanzet naar de gewenste openheid te genereren. De motie die onze fractie daartoe indiende, haalde het echter niet, wat we uiteraard zeer betreuren.

N65
De plannen rondom de N65 blijven ongewijzigd. Gemeentebelangen vindt het onvoorstelbaar dat twee partijen, die hiervan zo’n heet hangijzer hebben gemaakt, nu blijven beweren niet voldoende op de hoogte te zijn geweest terwijl alle kennis steeds voor handen is geweest en gedeeld met bewoners en raad. Daartoe zijn inmiddels ook schriftelijke vragen gesteld aan het college door Gemeentebelangen.

Buitengebied / VAB beleid Helvoirt
Uit het coalitieakkoord valt op te maken dat de coalitie wil tornen aan het eerder genomen besluit ten aanzien van de wijziging bestemmingsplan buitengebied in Helvoirt. Onduidelijk is echter nog om welke wijzigingen het gaat omdat enkel wordt aangegeven dat men ‘minder ver’ wil gaan dan de gemeente Haaren wenselijk achtte. Gemeentebelangen zal de zaak zeer nauwkeurig blijven volgen.

Ondernemers
Ook ondernemers kunnen rekenen op de steun van Gemeentebelangen. Onze focus blijft gericht op lokale werkgelegenheid en sociaal maatschappelijke betrokkenheid.

Graag nodigen wij u uit voor onze online openbare fractievergadering op 9 maart a.s. om 20.00 uur, waarbij de onderwerpen van de volgende raadscyclus centraal staan. Uiteraard is er eveneens gelegenheid om overige punten onder de aandacht van de fractie te brengen. Na Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., ontvangt u van ons een link voor deelname. Heel graag tot 9 maart!

 Vught, N65, Cromvoirt, Helvoirt

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations