fbpx

Wie zijn wij

Gemeentebelangen Vught  - Cromvoirt - Helvoirt

Onze partij werkt graag met en voor alle inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt.

Wat kunnen wij u bieden en wat verwachten wij van u?

  • Steun van een vaste achterban is voor ons van groot belang, wij horen graag uw mening, ideeën en of klachten over allerlei Vughtse, Cromvoirtse en Helvoirtse zaken.
  • U kunt samen met ons de plaatselijke politiek van dichtbij volgen.
  • U ontvangt vóór de commissievergaderingen een uitnodiging voor ons Openbaar Beraad. De vergaderingen van de gemeenteraad, de politieke perikelen en allerlei Vughtse en Cromvoirtse inbreng, worden er bediscussieerd door fractie, achterban en belangstellenden. Wij horen ook uw inbreng graag!
  • Jaarlijks ontvangt u een of twee maal een uitnodiging voor een besloten ledenvergadering. Verkiezingen van fractie- en of bestuursleden komen daarin aan de orde, evenals het functioneren van Gemeentebelangen, in de meest brede zin van het woord. Bent u niet in de gelegenheid om deze vergaderingen bij te wonen? Dan mag u altijd contact opnemen met leden van onze fractie en of bestuur, zij horen u graag.
  • Wanneer u ons uw mailadres doorgeeft ontvangt u van ons politieke info per mail en betrekken wij u bij onze voorbereidingen. Wij hebben ook de vergaderstukken op papier (helaas zover de voorraad strekt) beschikbaar welke wij eventueel thuis bezorgen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op of Kom eens langs op een van onze openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Wilt u lid worden? Onze partij werkt graag met en voor alle inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Meld u nu aan.
Wilt u politiek actief zijn binnen Gemeentebelangen? Neem gerust contact met ons op.

Kernwaarden Gemeentebelangen

Duurzame leefomgeving
Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert en in een goede balans is met economie en maatschappelijke behoefte, waarbij verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen, natuur en milieu.

Kracht van de burger
Wij gaan uit van de kracht van de burger en bieden bescherming en ondersteuning aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft.

Rechtvaardige samenleving
Wij willen een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Menselijke maat
Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. Een samenleving waarbij niemand tussen de wal en het schip valt en we er voor elkaar zijn.

Betrouwbare overheid
Wij zorgen voor een betrouwbare overheid die er is voor haar inwoners en haar informatie zo open mogelijk deelt met haar inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners en proactief staat ten aanzien van vernieuwingen in de maatschappij en samenwerking stimuleert en faciliteert.

Financieel Gezond
Wij stimuleren een financieel gezonde gemeente, voor nu én voor in de toekomst; waar transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan. We zoeken continu een balans tussen zo laag mogelijke financiële impact voor zowel gemeente als inwoner en een zo prettig mogelijke leefomgeving.

Pragmatische aanpak
Wij kiezen de pragmatische aanpak en kijken naar wat wél kan; een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost waarbij onze bovengenoemde kernwaarden richting geven en we verschillende belangen afwegen op basis van feiten en cijfers.

Waar staat Gemeentebelangen voor

Gemeentebelangen is een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de dorpen en wijken in de gemeente Vught en behoud van de lokale waarden en eigen identiteit nastreeft.

Als krachtige bestuurspartij behartigen wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners en ondernemers, voor iedereen uit Cromvoirt, Helvoirt en Vught. Wij omarmen de eigenheid van de kernen en willen deze behouden en versterken.

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.  Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

Goede communicatie met onze inwoners is ons uitgangspunt voor participatie. Dit betekent dat we breed vertegenwoordigd zijn binnen een grote diversiteit aan verenigingen, organisaties, instanties en bedrijven. We horen zo wat er speelt en leeft, we luisteren én we informeren. Het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren.

Mensen voelen zich gehoord en betrokken, dat geeft Gemeentebelangen draagvlak.

Fractie Gemeentebelangen Vught

- Periode 2021 -2026 -
 


Burgerraadsleden Gemeentebelangen Vught

- Periode 2021 - 2026 -

Janine Wildschut
Mathieu Baudoin (Helvoirt)

 

Janine Wildschut

Mathieu Baudoin

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations