fbpx

Wie zijn wij

Gemeentebelangen Vught  - Cromvoirt - Helvoirt

Voor het belang van Vught – Cromvoirt – Helvoirt: Lokaal de Beste. Gemeentebelangen staat voor de belangen van de inwoners in de gemeente Vught. Dat houdt in dat Gemeentebelangen politiek actief is. Onder Vught verstaan wij de hele gemeente Vught, dus ook Cromvoirt en Helvoirt.
 

Veel mensen denken bij politiek vaak aan Den Haag. Bij Gemeentebelangen staan lokale issues centraal. Gemeentebelangen benadert de problematiek vanuit een lokaal perspectief en dat begint met heel goed luisteren naar de inwoners. Daarom zijn wij benieuwd wat er leeft bij de bewoners. Tenslotte is Gemeentebelangen voor en door de bewoners. U bepaalt!

Vervolgens wordt de opgedane kennis omgezet in een praktisch en voortvarend beleid. Gemeentebelangen wordt daarbij niet beknot door richtlijnen vanuit een centraal hoofdkantoor maar kan het lokale belang ongehinderd op de voorgrond plaatsen en optimaal aanpakken. Dat is meteen de reden waarom zoveel inwoners zich herkennen in de voortvarende aanpak van Gemeentebelangen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op of Kom eens langs op een van onze openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Wilt u lid worden? Onze partij werkt graag met en voor alle inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Meld u nu aan.
Wilt u politiek actief zijn binnen Gemeentebelangen? Neem gerust contact met ons op.

Kernwaarden Gemeentebelangen

Duurzame leefomgeving
Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert en in een goede balans is met economie en maatschappelijke behoefte, waarbij verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen, natuur en milieu.

Kracht van de burger
Wij gaan uit van de kracht van de burger en bieden bescherming en ondersteuning aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft.

Rechtvaardige samenleving
Wij willen een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Menselijke maat
Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. Een samenleving waarbij niemand tussen de wal en het schip valt en we er voor elkaar zijn.

Betrouwbare overheid
Wij zorgen voor een betrouwbare overheid die er is voor haar inwoners en haar informatie zo open mogelijk deelt met haar inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners en proactief staat ten aanzien van vernieuwingen in de maatschappij en samenwerking stimuleert en faciliteert.

Financieel Gezond
Wij stimuleren een financieel gezonde gemeente, voor nu én voor in de toekomst; waar transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan. We zoeken continu een balans tussen zo laag mogelijke financiële impact voor zowel gemeente als inwoner en een zo prettig mogelijke leefomgeving.

Pragmatische aanpak
Wij kiezen de pragmatische aanpak en kijken naar wat wél kan; een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost waarbij onze bovengenoemde kernwaarden richting geven en we verschillende belangen afwegen op basis van feiten en cijfers.

Waar staat Gemeentebelangen voor

Gemeentebelangen is een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de dorpen en wijken in de gemeente Vught en behoud van de lokale waarden en eigen identiteit nastreeft.

Als krachtige bestuurspartij behartigen wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners en ondernemers, voor iedereen uit Cromvoirt, Helvoirt en Vught. Wij omarmen de eigenheid van de kernen en willen deze behouden en versterken.

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.  Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

Goede communicatie met onze inwoners is ons uitgangspunt voor participatie. Dit betekent dat we breed vertegenwoordigd zijn binnen een grote diversiteit aan verenigingen, organisaties, instanties en bedrijven. We horen zo wat er speelt en leeft, we luisteren én we informeren. Het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren.

Mensen voelen zich gehoord en betrokken, dat geeft Gemeentebelangen draagvlak.

Fractie Gemeentebelangen Vught

- Periode 2018 -2022 -
 


Wethouders Gemeentebelangen Vught

- Periode 2018 -2022 -


Wethouder Ruimtelijke Ordening

Wethouder Rijksinfra
 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations