fbpx

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Golfbaan Cromvoirt

Op de agenda van de raadsvergadering stond de ontwerpverklaring van geen bedenkingen mbt de golfbaan in Cromvoirt.

Gemeentebelangen ziet met de golfbaan een mooi project gerealiseerd in Cromvoirt. Het project is echter vele malen groter uitgevallen dan de omgevingsvergunning vermeldde. Reden om de afwijkingen hierop te verzamelen en ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Het is echter de tweede keer dat een dergelijke verklaring moet worden afgegeven. En hoe mooi de baan er ook bij mag liggen, Gemeentebelangen is van mening dat er geen sprake mag zijn van rechtsongelijkheid. Gelijke monniken, gelijke kappen, dat is de norm.

In het kader van de toekomstige Omgevingswet, waarbij we van mening zijn dat goede plannen, die kunnen rekenen op een breed draagvlak, eveneens moeten kunnen rekenen op een ‘ja’-gemeente die zich zal inspannen om een dergelijk initiatief of plan te laten slagen.

Tijdens de raad spraken we dan ook de wens uit dat voor andere bewoners en ondernemers als de IJzeren Man, Duinoord en Fortduinen even ruimhartig zal worden meegedacht waarbij de leefbaarheid voor onze dorpen en in dit geval Cromvoirt in het bijzonder, voorop dient te staan.

 Cromvoirt

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations