Bestuur Gemeentebelangen Vught

Bestuur Gemeentebelangen Vught

Bestuursleden

Jan Jonkergouw - Voorzitter
Gaby Paro - Vice voorzitter
Frank Wilsens - Penningmeester
Hennie Boselie - Algemeen bestuurslid
de functie van secretaris is vacant