• Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • DePetrus

  DePetrus

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen

Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen is een Vughtse vereniging, opgericht op 8 april 1962 en vanaf 1966 deelnemende partij in de gemeenteraad van Vught. Iedereen die Vught (en Cromvoirt) een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Het maakt niet uit of u provinciaal of landelijk op een andere partij stemt: U mag zelfs lid zijn van een andere partij; het maakt ons niets uit! Als u met ons wilt meedoen verlangen wij alleen maar van u, dat u hart hebt voor de belangen van de Vughtse en Cromvoirtse inwoners van onze mooie gemeente en dat u bereid bent om u daarvoor in te zetten. De steunkleur van onze partij is: Oranje.

Wilt u meer weten over onze partij? Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De data vindt u op deze site en een week vooraf in het Klaverblad.

deenigelokalepartij

Minder positive kadernota 2020-2023

Andere jaren werd nogal eens de loftrompet gestoken voor de Kadernota, een opmaat naar de Programmabegroting. Dit jaar ligt er wel een goed leesbare kadernota met een overzichtelijke indeling naar programma’s, maar met een duidelijk minder positief resultaat. Het wordt nog een hele uitdaging om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2020. Dan wordt de doorrekening gemaakt en krijgen we werkelijk inzicht in de financiële positie, weerstandsvermogen etc. Met name de Meicirculaire is een grote tegenvaller. Voor dat deze uitkwam konden alle wensen om te investeren in de leefbaarheid van Vught goed ingelost worden. Maar zoals we wel weten schommelen de rijksuitkeringen nogal en kunnen we er met de Septembercirculaire alweer heel anders voor staan. Maar toch. Met name de forse structurele uitgaven van ruim € 1,2 miljoen in het sociaal domein zijn van grote invloed en drukken zwaar op de meerjarenbegroting. Nog een groot nadelig effect is het anders om moeten gaan met de BTW-compensatie van ca € 700.000. En dat alles maakt dat de Meerjarenbegroting onder druk komt te staan.

Lees verder

Postweg/Bosscheweg, tweede fietsbrug turborotonde

Gemeentebelangen is blij dat er een tweede fietsbrug wordt aangelegd bij de rotonde Postweg/Bosscheweg. Met de realisatie wordt optimaal invulling gegeven aan een verkeersveilige ontvlechting van fietsers, voetgangers en autoverkeer. Een betere doorstroming van het verkeer is niet alleen in het belang van ’s-Hertogenbosch maar ook van Vught. De drukke en gevaarlijke rotonde op de grens van Vught en Den Bosch is al jaren onderwerp van gesprek. Er worden met regelmaat fietsers omvergereden. Ook in de Vughtse raad leidde de rotonde het afgelopen jaar tot reuring.

Lees verder

Roerige politiek in de arena

Tijdens de laatste roerige Raadsvergadering van 6 juni jl. werden Kim Dorna (PvdA-GroenLinks), Kees van de Elzen (SP) geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Peter van Campen (CDA) werd benoemd tot burgerlid. Tot zo ver had de avond zelfs een feestelijk tintje.
De laatste tijd echter, blijkt D’66 er een sport van te maken om allerlei bommetjes af te laten gaan, die, als de rook is opgetrokken, enkel losse flodders blijken te zijn. Zo ook de met betrekking tot de motie van wantrouwen tegen onze wethouder Peter Pennings wat te maken had met de toegepaste prijsverhoging door Bunte bij het plan Schoonveld. De wethouder werd verweten dat hij de Raad niet voldoende heeft geïnformeerd over de wijzigingen in het plan en de prijsverhogingen die vervolgens zijn doorgevoerd.
Wij zullen de feiten derhalve nog even voor u op een rij zetten:
De prijs van de woningen was begin 2018 gemaximeerd op € 220.000,00 + eventuele kosten voor gasloos bouwen. Sinds juli 2018 is gasloos bouwen verplicht gesteld. De nieuwe maximumprijs voor goedkope gasloos gebouwde woningen is door de Raad vastgesteld op € 250.000,00. Hieraan wordt door Bunte voldaan conform contract en gestelde kaders van de Raad.

Lees verder

Wie zijn wij:


Wethouders Gemeentebelangen Vught

Wethouders Gemeentebelangen Vught

Periode: 2018 - 2022

Peter Pennings: Wethouder Ruimtelijke Ordening

Guus van Woesik: Wethouder Rijksinfra

Meer informatie


Contact opnemen

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Joseph Verzandvoort
Mastdammenhoeve 39
5262 NA Vught
Tel: 06 - 37281398

Bestuur
Bregje van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM Vught


Facebook | Twitter | Instagram

Reactieformulier