fbpx

Word lid van de énige lokale partij

Je bent van harte welkom bij één van onze openbare fractievergaderingen. Vragen? Stel je vraag via WhatsApp, we komen graag met je in contact.


Nieuws Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Waarom zit Gemeentebelangen, als grootste partij, niet in de coalitie?

23 februari 2021

Waarom zit Gemeentebelangen, als grootste partij, niet in de coalitie?

Veel Vughtenaren (en dan bedoelen we natuurlijk ook de Helvoirte- en Cromvoirtenaren) leven met de vraag waarom Gemeentebelangen niet in de coalitie zit? De vraag wordt vaak met verbazing gesteld omdat we per slot van rekening toch wederom de grootste partij van Vught zijn geworden. En de volgende vraag luidt; wat is mijn stem, die ik vol overtuiging aan jullie gaf, dan waard?

De fractie van Gemeentebelangen heeft hierover inmiddels met veel mensen individueel gesproken, toch bereikt deze vraag ons nog regelmatig. We leggen het daarom graag uit;

De door ons aangestelde informateur, Bert Pauli, stelde dat de coalitie van dat moment met 62% van de stemmen kon rekenen op het vertrouwen van de kiezers want deze vertegenwoordigde namelijk een ruime meerderheid. Voorts adviseerde hij de coalitie, bestaande uit Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL, een vierde partij te zoeken om de coalitie te completeren. Voor de hand lagen CDA of D66, één van de partijen die zetelwinst geboekt hadden, waarmee recht gedaan zou worden aan de verkiezingsuitslag.

D66 en CDA zagen echter geen heil in samenwerking met Gemeentebelangen en wilden ook het gesprek niet met ons aan gaan. Onze coalitiepartner PvdA-GL gaf vervolgens aan een kans te zien om meer van hun programma te kunnen realiseren indien zij een meerderheid vormden met CDA en D66, waarna er voor VVD en Gemeentebelangen geen meerderheid in zetels meer bestond.

Ook VVD is betrokken bij de nieuwe coalitie, waardoor wij de conclusie trekken dat noch CDA, noch D66 vertrouwen hebben in een samenwerking met Gemeentebelangen.

Blijkens het algemene bestuursakkoord, dat slechts op hoofdlijnen is ingevuld, zou Gemeentebelangen, maar ook ieder andere partij, eveneens deel uit kunnen maken van de nieuwe coalitie. Deze mogelijkheid hebben we dan ook geopperd tijdens de raadsvergadering van 21 januari, waarin het coalitieakkoord werd besproken. De conclusie is dat dit het CDA en D66 niet wenselijk is gebleken.

De algemeenheid van het akkoord biedt ons veel kansen om veel van onze standpunten uit het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren. Een aantal van onze moties en een amendement dat we hebben voorbereid, zijn inmiddels aangenomen, waarmee Gemeentebelangen laat zien alle stemmen waarmee wij ons gesteund voelden, zeker niet verloren zullen gaan.

Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening

20 februari 2021

Op 11 februari 2021 heeft de raad unaniem het door Gemeentebelangen ingediende amendement aangenomen wat ging over de Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening. Kort gezegd wordt hierin vastgelegd hoeveel tijd de gemeente heeft om van aanmelding tot een beslissing te komen.

Preventief armoede en schulden voorkomen wordt steeds belangrijker. Begeleiding om zo snel mogelijk duurzaam uit de schulden te komen en zelfredzaam te worden zijn cruciaal. De groep die hier moeite mee heeft, zal mede door de coronacrisis alleen maar groter worden. Gemeentebelangen vind dan ook dat we als gemeente er alles aan horen te doen om de juiste ondersteuning te bieden om onze inwoners financieel fit te laten zijn.

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Wanneer je hiervoor aanklopt heeft de gemeente wettelijk gezien 8 weken de tijd om tot een beslissing te komen. Dat is lang wanneer het je persoonlijk aangaat. Soms zal het onvermijdelijk zijn maar hoe goed is het om als gemeente te laten zien dat je er alles aan doet om zo snel als mogelijk te schakelen en dit dan ook zo vast te leggen.

Om te komen tot een sterk, laagdrempelig anti-armoedebeleid zouden we dit juist aan de voorkant al moeten uitdragen en is een aanpassing van de verordening ons inziens op zijn plaats. En dat is dus precies waarvoor we als Gemeentebelangen aandacht voor hebben gevraagd én gekregen!

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Golfbaan Cromvoirt

18 februari 2021

Op de agenda van de raadsvergadering stond de ontwerpverklaring van geen bedenkingen mbt de golfbaan in Cromvoirt.

Gemeentebelangen ziet met de golfbaan een mooi project gerealiseerd in Cromvoirt. Het project is echter vele malen groter uitgevallen dan de omgevingsvergunning vermeldde. Reden om de afwijkingen hierop te verzamelen en ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Het is echter de tweede keer dat een dergelijke verklaring moet worden afgegeven. En hoe mooi de baan er ook bij mag liggen, Gemeentebelangen is van mening dat er geen sprake mag zijn van rechtsongelijkheid. Gelijke monniken, gelijke kappen, dat is de norm.

In het kader van de toekomstige Omgevingswet, waarbij we van mening zijn dat goede plannen, die kunnen rekenen op een breed draagvlak, eveneens moeten kunnen rekenen op een ‘ja’-gemeente die zich zal inspannen om een dergelijk initiatief of plan te laten slagen.

Tijdens de raad spraken we dan ook de wens uit dat voor andere bewoners en ondernemers als de IJzeren Man, Duinoord en Fortduinen even ruimhartig zal worden meegedacht waarbij de leefbaarheid voor onze dorpen en in dit geval Cromvoirt in het bijzonder, voorop dient te staan.

 
Gemeentebelangen Nieuws

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


kernwaarden

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

  • Duurzame leefomgeving
  • Kracht van de burger
  • Rechtvaardige samenleving
  • Menselijke maat
  • Betrouwbare overheid
  • Financieel gezond
  • Pragmatische aanpak


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek! Neem contact met ons op!

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations