Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen 24 september a.s.

I.p.v. op facebook te communiceren gaat Gemeentebelangen veel liever “live” met u in gesprek op de openbare fractievergadering.
Op dinsdag 24 september 2019  om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer  zo’n openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om andere onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Lees meer

Goed voorbeeld doet goed volgen: nu ook wijk-GGD’ers werkzaam in Meierijstad

Op initiatief van Gemeentebelangen besloot de gemeente Vught in oktober 2015 te starten met het pilotproject ‘De Wijk-GGD’er’ voor een periode van een half jaar. De politie was steeds meer uren kwijt aan verwarde personen, mede door de extramuralisering van de zorg (minder bedden bij de GGD-instellingen, méér begeleiding in de wijk zelf). In de praktijk gaat het om incidenten waarbij een verward en/of overspannen persoon de weg kwijt is, overlast bezorgt, agressief reageert of problemen veroorzaakt in de woonsituatie. De druk op de politie was groot. Gemeentebelangen vond deze omstandigheden zorgelijk en stelde voor er ‘iets’ tussen te zetten. Dit voorstel van Gemeentebelangen werd in de gemeenteraad als positief ontvangen.

Lees meer

Ontmoet GB op de activiteitenmarkt Helvoirt Leeft!

Na de herindeling van de gemeente Haaren zal Helvoirt bij de gemeente Vught komen. Dat gebeurt op 1 januari 2021. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Als grootste politieke partij in Vught volgen wij deze ontwikkelingen uiteraard nauwgezet én komen wij graag in contact met Helvoirtenaren.

Lees meer

Parkeerplaats Loonsebaan krijgt open verhardingWeet u het nog?

Gemeentebelangen heeft aangegeven zich sterk te maken voor het verharden van de parkeerplaats aan de Loonsebaan tegenover Brasserie 155. De parkeerplaats, die ook toegang biedt tot de Fusilladeplaats en derhalve door veel ouderen bezocht wordt, is bij regenval voor hen niet te betreden. Daarom worden er nu kolken geplaatst.
Om het groene karakter rondom de Vughtse Heide te benadrukken is gekozen voor een open verharding met grasbetonblokken, zodat de natuurlijke omgeving zo min mogelijk verstoord wordt én ruimte biedt aan de aanwezige natuur.

Lees meer

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen 27 augustus a.s.

Het zomerreces zit er weer op. We gaan weer beginnen.
I.p.v. op facebook te communiceren gaan wij veel liever “live” met u in gesprek op onze openbare fractievergadering.
Op dinsdag 27 augustus 2019  om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer  een openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Bestuur en Samenleving, Ruimte en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Lees meer