Michel Versteeg nieuwe fractievoorzitter

Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen Vught.
Siebren van der Zee stopt na de begrotingsraad van 7 november als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Vught en wordt opgevolgd door Michel Versteeg.
Van der Zee heeft bij zijn aantreden na de verkiezingen in 2018 al aangegeven het fractievoorzitterschap tijdelijk te zullen vervullen. Daar deze functie een groot beslag legt op zijn steeds minder beschikbare tijd, besloot Siebren in overleg met de fractie, dat voor hem nu het moment gekomen is om zijn voorzitterschap te beëindigen. Hij blijft overigens wel raadslid.

Continue Reading

Hans Schuurmans vervangt tijdelijk Joseph Verzandvoort

Joseph Verzandvoort heeft zich als raadslid helaas ziek moeten melden, omdat hij na een hartoperatie onvoldoende herstel ziet en op advies van zijn arts al zijn activiteiten op een laag pitje moet zetten. De gemeentewet voorziet erin dat een raadslid bij ziekte maximaal 16 weken mag worden waargenomen. Hans Schuurmans, nummer 12 op de lijst bij de verkiezingen 2018, heeft zich bereid verklaard de plaats van Joseph tijdelijk in te nemen.

Continue Reading

Voorlopig geen verandering systematiek woningtoewijzing

Op 17 oktober jl. stelde Gemeentebelangen schriftelijke vragen aan het college van B en W naar aanleiding van de verandering systematiek woningtoewijzing die Woonwijze bekend
maakte. Voor de inhoud van deze vragen zie een eerder bericht in het nieuwsoverzicht van deze website. Gelijktijdig stelde coalitiepartner PvdA/GroenLinks ook kritische vragen aan het college over wijziging van Woonwijze.
Het belang van de Vughtse burgers staat bij Gemeentebelangen voorop. Daarom staat zij er voor dat bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met voorrang worden
aangeboden aan inwoners van Vught, Cromvoirt en straks Helvoirt. Met de op handen zijnde verandering van Woonwijze zou de Vughtse burger de dupe kunnen worden.

Continue Reading

Geen financiële belemmering meer voor het scheiden van GFT afval

Vught wil in 2020 nog maar 75 kg restafval per inwoner inzamelen met als doel om dit in 2025 terug te brengen naar 30 kg restafval per inwoner. Inmiddels is bekend dat we in 2018 nog 90,7 kg restafval per inwoner ingezameld hebben.
Er ligt dus nog een flinke uitdaging. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat er 44 kg GFT afval per inwoner bij het restafval aangeboden wordt. Om de inwoners van Vught te motiveren heeft Gemeentebelangen dan ook in gestemd met het raadsvoorstel om voor laagbouw een vast tarief voor GFT afval in de afvalstoffenheffing op te nemen en het variabele tarief te laten vervallen. Met als doel het vaker aanbieden van gft-container en minder vaak de restafval container.

Continue Reading

Vughtse burger de dupe van verandering systematiek woningtoewijzing?

Deze week maakte Woonwijze bekend dat zij het aanbod van huurwoningen, wat voorheen in Het Klaverblad of op de website van de wooncorporatie werd geplaatst, binnenkort aanpast. Het aanbod is vanaf 19 november a.s. te zien op de website van Woonservice Regionaal. Op deze website bieden meerdere Brabantse coöperaties hun woningen en garages aan. Vanaf genoemde datum kunnen woningzoekenden uit Vught en ook uit o.a. de gemeenten Boxtel, Haaren, Oss en Gestel reageren op het woningaanbod (en garages) van verschillende gemeenten.
Gemeentebelangen is nogal geschrokken van de ommezwaai die Woonwijze heeft gemaakt. In het maatschappelijke visitatierapport van Woonwijze, wat in januari van dit jaar verscheen, staat namelijk letterlijk:

Continue Reading