Historie Gemeentebelangen Vught

Gemeentebelangen is een plaatselijke politieke groepering waarin enkele kleine locale partijen sinds 1962 zijn gaan samenwerken. Bij notariële akte van 8 april 1962 is de vereniging opgericht. De vereniging heeft vanaf 1966 zitting in de raad. Vele wethouders hebben deelgenomen aan colleges van B & W.

Een greep uit onze kandidaten van de kieslijst in 2014
kandidatenkieslijst2014

Overzicht wethouders en gemeenteraadsleden in de periode 1966 – 2018

Bestuursperiode

2014-2018:
A.L. (Guus) van Woesik (fractievoorzitter)
P.F.W.M. (Peter) Pennings (Wethouder)
C.F. (Cris) Gevers
J.A.W.A.M. (Joseph) Verzandvoort
J. (Jaqueline) de Waal
S.J.R, (Siebren) van der Zee
M.E.E. (Michel) Versteeg
E.P.A. (Eddie) van Doorn
C.H.A. (Corine) van den Wildenberg

2010-2014:
M.A.P.(Marion) Quekel
P.F.W.M. (Peter) Pennings (Wethouder)
P.M.M.(Peter) van Laanen, tussentijds opgevolgd door J. (Jaqueline) de Waal
A.L. (Guus) van Woesik
C.F. (Cris) Gevers
F.A.N.M. (Frank) Wilsens

2006-2010:
M.A.P.(Marion) Quekel
P.M.M.(Peter) van Laanen (burgerlid)
P. (Peter) Pennings
P.(Philip) Matapere
J.M (Hans) Meijs

2002-2006:
G.J.S. (Gerard) Claassen
W. M. (Wilma) van Hirtum - Adema
T. (Tom) van Erp
J. (Joske) Jansen -van Gerwen
P. M.M.(Peter) van Laanen
J.M. (Hans) Meijs
S.J.M. (Sonja) Kleijne
M.A.P. (Marion) Quekel
M. Y. (Marianne) van Wijk - Goedee

2004-2006:
J. (Jacques) Broeders (Wethouder)

2002-2006:
W.J.T. (Wim) van Laarhoven (Wethouder)
J. R.(Jan) van de Kamp (Wethouder)

1998-2002:
W. M. (Wilma) van Hirtum-Adema
J.R. (Jan) van de Kamp
P.M.M.H. (Peter) van Laanen
W.J.T. (Wim) van Laarhoven
J.M. (Hans) Meijs

1994-1998:
C.M.G. (Kora) van Amelsfoort-Neuhuys
W.L.M. (Wim) Burgmans, wethouder
G.J.S. (Gerard) Claassen
P.M.M.H. (Peter) van Laanen
W.J.T. (Wim) van Laarhoven
W.M.M. (Wilma) van de Meerendonk, tussentijds opgevolgd door A. (Anton) Vugs
J.A.W.A.M. (Joseph) Verzandvoort, wethouder, tussentijds opgevolgd als wethouder door W.J.T. (Wim) van Laarhoven, als raadslid door J.M. (Hans) Meijs

1990-1994:
C.M.G. (Kora) van Amelsfoort-Neuhuys
W.L.M. (Wim) Burgmans, wethouder
W.J.T. (Wim) van Laarhoven
W.E.D. (Walter) van Palenstein Helderman, t.t. opgevolgd door G.J.S. (Gerard) Claassen
J.A.W.A.M. (Joseph) Verzandvoort, tussentijds opgevolgd door P.M.M.H. (Peter) van Laanen

1986-1990:
C.M.G. (Kora) van Amelsfoort-Neuhuys
W.L.M. (Wim) Burgmans, wethouder
L.C.S. (Lambert) van Rooy
J.J. (Jan) Verhoeven, tussentijds opgevolgd door H.A.M. (Huub) Krijnen
J.A.W.A.M. (Joseph) Verzandvoort

1982-1986:
C.M.G. (Kora) van Amelsfoort-Neuhuys
G.F.J. (Fried) Boers, wethouder
W.L.M. (Wim) Burgmans
J.P.A. (Jan) Marinus, wethouder
L.C.S. (Lambert) van Rooy
H.A.M. (Huub) Krijnen

1978-1982:
C.M.G. (Kora) van Amelsfoort-Neuhuys
G.F.J. (Fried) Boers
J.H.A. (Jan) van Laarhoven
W.M. (Wil) de Laat
J.P.A. (Jan) Marinus

1974-1978:
C.M.G. (Kora) van Amelsfoort-Neuhuys
G.F.J. (Fried) Boers, wethouder
J.H.A. (Jan) van Laarhoven
W.M. (Wil) de Laat
J.P.A. (Jan) Marinus, wethouder

1970-1974:
G.F.J. (Fried) Boers,
A.Th. (Janus) Van Esch, wethouder
J.P.A. (Jan) Marinus, wethouder
E.J. (Bart) van Rooij
M.H. (Harrie) Schuurmans

1966-1970:
G.F.J. (Fried) Boers,
A.S.B.M. (Fons) Brekelmans
A.Th. (Janus) Van Esch, wethouder
J.P.A. (Jan) Marinus,
E.J. (Bart) van Rooij
M.H. (Harrie) Schuurmans

1962-1966:
G.F.J. Boers, A. TH. Van Esch, E.J. van Rooij zaten in deze periode voor andere fracties in de raad.