fbpx

Lid worden van Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Onze partij werkt graag met en voor alle inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt.

Wat kunnen wij u bieden en wat verwachten wij van u?

  • Steun van een vaste achterban is voor ons van groot belang, wij horen graag uw mening, ideeën en of klachten over allerlei Vughtse, Cromvoirtse en Helvoirtse zaken.
  • U kunt samen met ons de plaatselijke politiek van dichtbij volgen.
  • U ontvangt vóór de commissievergaderingen een uitnodiging voor ons Openbaar Beraad. De vergaderingen van de gemeenteraad, de politieke perikelen en allerlei Vughtse en Cromvoirtse inbreng, worden er bediscussieerd door fractie, achterban en belangstellenden. Wij horen ook uw inbreng graag!
  • Jaarlijks ontvangt u een of twee maal een uitnodiging voor een besloten ledenvergadering. Verkiezingen van fractie- en of bestuursleden komen daarin aan de orde, evenals het functioneren van Gemeentebelangen, in de meest brede zin van het woord. Bent u niet in de gelegenheid om deze vergaderingen bij te wonen? Dan mag u altijd contact opnemen met leden van onze fractie en of bestuur, zij horen u graag.
  • Wanneer u ons uw mailadres doorgeeft ontvangt u van ons politieke info per mail en betrekken wij u bij onze voorbereidingen. Wij hebben ook de vergaderstukken op papier (helaas zover de voorraad strekt) beschikbaar welke wij eventueel thuis bezorgen.

Statuten en huishoudelijk reglement

U vindt onze statuten, huishoudelijk reglement en of partijprogramma op deze website én zijn daarnaast op verzoek te verkrijgen bij het secretariaat.

Lid worden van Gemeentebelangen Vught kan via onderstaand formulier.

Tarief lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per jaar.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL91RABO0155481754 t.n.v. Gemeentebelangen Vught

Lid worden van Gemeentebelangen Vught

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations