• Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • DePetrus

  DePetrus

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen

Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen is een Vughtse vereniging, opgericht op 8 april 1962 en vanaf 1966 deelnemende partij in de gemeenteraad van Vught. Iedereen die Vught (en Cromvoirt) een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Het maakt niet uit of u provinciaal of landelijk op een andere partij stemt: U mag zelfs lid zijn van een andere partij; het maakt ons niets uit! Als u met ons wilt meedoen verlangen wij alleen maar van u, dat u hart hebt voor de belangen van de Vughtse en Cromvoirtse inwoners van onze mooie gemeente en dat u bereid bent om u daarvoor in te zetten. De steunkleur van onze partij is: Oranje.

Wilt u meer weten over onze partij? Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De data vindt u op deze site en een week vooraf in het Klaverblad.

deenigelokalepartij

Voorlopig geen verandering systematiek woningtoewijzing

Op 17 oktober jl. stelde Gemeentebelangen schriftelijke vragen aan het college van B en W naar aanleiding van de verandering systematiek woningtoewijzing die Woonwijze bekend
maakte. Voor de inhoud van deze vragen zie een eerder bericht in het nieuwsoverzicht van deze website. Gelijktijdig stelde coalitiepartner PvdA/GroenLinks ook kritische vragen aan het college over wijziging van Woonwijze.
Het belang van de Vughtse burgers staat bij Gemeentebelangen voorop. Daarom staat zij er voor dat bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met voorrang worden
aangeboden aan inwoners van Vught, Cromvoirt en straks Helvoirt. Met de op handen zijnde verandering van Woonwijze zou de Vughtse burger de dupe kunnen worden.

Lees verder

Geen financiële belemmering meer voor het scheiden van GFT afval

Vught wil in 2020 nog maar 75 kg restafval per inwoner inzamelen met als doel om dit in 2025 terug te brengen naar 30 kg restafval per inwoner. Inmiddels is bekend dat we in 2018 nog 90,7 kg restafval per inwoner ingezameld hebben.
Er ligt dus nog een flinke uitdaging. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat er 44 kg GFT afval per inwoner bij het restafval aangeboden wordt. Om de inwoners van Vught te motiveren heeft Gemeentebelangen dan ook in gestemd met het raadsvoorstel om voor laagbouw een vast tarief voor GFT afval in de afvalstoffenheffing op te nemen en het variabele tarief te laten vervallen. Met als doel het vaker aanbieden van gft-container en minder vaak de restafval container.

Lees verder

Vughtse burger de dupe van verandering systematiek woningtoewijzing?

Deze week maakte Woonwijze bekend dat zij het aanbod van huurwoningen, wat voorheen in Het Klaverblad of op de website van de wooncorporatie werd geplaatst, binnenkort aanpast. Het aanbod is vanaf 19 november a.s. te zien op de website van Woonservice Regionaal. Op deze website bieden meerdere Brabantse coöperaties hun woningen en garages aan. Vanaf genoemde datum kunnen woningzoekenden uit Vught en ook uit o.a. de gemeenten Boxtel, Haaren, Oss en Gestel reageren op het woningaanbod (en garages) van verschillende gemeenten.
Gemeentebelangen is nogal geschrokken van de ommezwaai die Woonwijze heeft gemaakt. In het maatschappelijke visitatierapport van Woonwijze, wat in januari van dit jaar verscheen, staat namelijk letterlijk:

Lees verder

Wie zijn wij:


Wethouders Gemeentebelangen Vught

Wethouders Gemeentebelangen Vught

Periode: 2018 - 2022

Peter Pennings: Wethouder Ruimtelijke Ordening

Guus van Woesik: Wethouder Rijksinfra

Meer informatie


Contact opnemen

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Joseph Verzandvoort
Mastdammenhoeve 39
5262 NA Vught
Tel: 06 - 37281398

Bestuur
Bregje van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM Vught


Facebook | Twitter | Instagram

Reactieformulier