• Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • DePetrus

  DePetrus

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen

Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen is een Vughtse vereniging, opgericht op 8 april 1962 en vanaf 1966 deelnemende partij in de gemeenteraad van Vught. Iedereen die Vught (en Cromvoirt) een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Het maakt niet uit of u provinciaal of landelijk op een andere partij stemt: U mag zelfs lid zijn van een andere partij; het maakt ons niets uit! Als u met ons wilt meedoen verlangen wij alleen maar van u, dat u hart hebt voor de belangen van de Vughtse en Cromvoirtse inwoners van onze mooie gemeente en dat u bereid bent om u daarvoor in te zetten. De steunkleur van onze partij is: Oranje.

Wilt u meer weten over onze partij? Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De data vindt u op deze site en een week vooraf in het Klaverblad.

deenigelokalepartij

Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Vught

Gemeentebelangen is erg tevreden met het WMO beleid wat tot nu toe gevoerd wordt in de gemeente Vught en vindt het belangrijk dat eventuele wijzigingen van de regels voor wat betreft de voorzieningen zo min mogelijk ten nadele komt van de inwoners van onze gemeente. Uiteraard zijn wij gehouden aan de wettelijke eisen, wat betekent dat er in de huidige Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Vught enige aanpassingen aangebracht dienen te worden. De belangrijkste wijziging in deze verordening is het abonnementstarief WMO. Dit is door het kabinet vastgesteld en gaat per 01-01-2020 definitief van kracht. Het abonnementstarief WMO is een vast tarief voor de eigen bijdrage aan WMO voorzieningen.

Lees verder

Jagersboschlaan, wel of niet verharden

Voor het mogelijk verharden van de Jagersboschlaan moeten we even terug naar de Structuurvisie van 2013. Hierin is het beleidsvoornemen tot het mogelijk verharden van de Jagersboschlaan vastgelegd. Uit de verslagen van de commissie- en raadsvergaderingen blijkt dat de structuurvisie voor alle fracties een hamerstuk was. Geen enkele fractie heeft toen ook maar iets van zich laten horen.
Het vorig college heeft in 2017 de mogelijkheid tot het verharden van de Jagersboschlaan opgepakt en het proces in gang gezet en tot op heden zijn er alle noodzakelijke stappen doorlopen.

Lees verder

Fractieleden aanwezig bij wijkschouw en het Geheugencafé Vught

Op dinsdag 19 november vond de wijkschouw Zonneheuvel plaats. Bij een wijkschouw checkt men de omgeving op een aantal basiscriteria (sociale veiligheid, zichtbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid, vluchtwegen en attractiviteit).
De Gemeente en Woonwijze gingen in gesprek met de bewoners van Zonneheuvel en andere belangstellenden over de openbare ruimte, veiligheid en eigendommen van Woonwijze. Er was veel betrokkenheid vanuit de wijk. Fractieleden Eddie van Doorn en Hans Schuurmans waren namens Gemeentebelangen aanwezig. Medio 2020 wordt er een nieuw riool aangelegd en daarmee ook de indeling van de bestrating. Wijkbewoners worden uitgenodigd om hierover mee te denken.

Lees verder

Wie zijn wij:


Wethouders Gemeentebelangen Vught

Wethouders Gemeentebelangen Vught

Periode: 2018 - 2022

Peter Pennings: Wethouder Ruimtelijke Ordening

Guus van Woesik: Wethouder Rijksinfra

Meer informatie


Contact opnemen

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Joseph Verzandvoort
Mastdammenhoeve 39
5262 NA Vught
Tel: 06 - 37281398

Bestuur
Bregje van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM Vught


Facebook | Twitter | Instagram

Reactieformulier