fbpx

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt   

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Iedereen die Vught, Cromvoirt en Helvoirt een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


kernwaarden

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

  • Duurzame leefomgeving
  • Kracht van de burger
  • Rechtvaardige samenleving
  • Menselijke maat
  • Betrouwbare overheid
  • Financieel gezond
  • Pragmatische aanpakNieuws Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Gemeentebelangen kiest voor verkeersveiligheid bij basisscholen de Schalm en de Piramide

09 augustus 2020

Dinsdag 4 augustus jl. werd de gemeenteraad teruggeroepen van vakantie voor een interpellatiedebat over de Jagersboschlaan. De initiatiefnemer SP werd daarbij gesteund door de andere oppositiepartijen D66 en CDA. Heel bijzonder was het dan ook dat het CDA, nota bene een mede-indiener, schitterde door afwezigheid. Dit werd door een van de raadsleden zelfs schokkend genoemd.
Voor GB waren de vragen van de SP, die aanleiding waren voor een interpellatiedebat, eerder technische vragen dan noodzakelijk voor een debat met spoedeisend karakter. Een interpellatiedebat is immers het zwaarst politieke middel.
De opmerking van de fractievoorzitter van de SP “ik kreeg niemand van het college telefonisch te pakken, maar ons persbericht naar de media was al weg om de raad terug te roepen van reces voor een interpellatiedebat”, was ronduit belachelijk. 
Waarom blijft Gemeentebelangen achter het besluit van het college (besluit van 20 maart 2018) staan?

Koninklijke onderscheiding voor Joseph Verzandvoort

29 juli 2020

Joseph ging vanmiddag met het idee dat burgemeester Roderick van de Mortel afscheid van hem wilde nemen op uitnodiging samen met zijn vrouw Annelies naar het gemeentekantoor. Deze gedachte was niet vreemd, omdat Joseph om gezondheidsredenen helaas voortijdig moest stoppen als raadslid van de gemeente Vught. Nadat de burgemeester Joseph zelf zijn verhaal had laten doen over zijn politieke carrière en zijn inzet voor de verenigingen waaraan hij verbonden was, deed hij zijn ambtsketting om en reikte hij de verraste Joseph de Koninklijke onderscheiding uit. Josephs vrouw moest de onderscheiding echter opspelden vanwege de afstandsbeperking rondom COVID 19.

Snelheidsverlaging N65 rond Eikendonck / Taalstraat in zicht!

17 juli 2020

Al lange tijd is de wens van college en raad om de een lang slepend leefbaarheid vraagstuk van geluidsoverlast door de N65 binnen de gemeente Vught op te lossen. De gevraagde maatregel betreft het aanpassen van de snelheid op de A65/N65 naar 80 km/uur vanaf hm 3.15 tot hm 3.53. Dit deel van de N65 veroorzaakt veel geluidsoverlast binnen de bebouwde kom van Vught, vooral bij de bewoners rond de Taalstraat. De gemeente Vught heeft de bebouwde komgrens hier aangepast zodat de reconstructie N65 en het daarbij behorende snelheidsregime kan worden ingesteld.
Tijdens het laatst gehouden bestuurlijk overleg is er veel begrip getoond door Rijkswaterstaat voor de situatie en aangegeven een verzoek serieus in overweging te willen nemen. Het college diende een goed onderbouwd verzoek op schrift te stellen.
Rijkswaterstaat is per brief van 24 juni jl. verzocht om het verzoek van het college in behandeling te nemen en haar te informeren over het uiteindelijke standpunt.
Zou het dan toch gaan lukken? De fractie van Gemeentebelangen ziet, net als het college, het antwoord met vertrouwen tegemoet.

Gemeentebelangen Nieuws

Vragen, opmerkingen of ideeën?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek! Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations