fbpx

Driemaal is scheepsrecht


Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli jl. legde Hans Schuurmans voor de derde maal de eed af. Eerder verving Hans tijdelijk Gemeentebelangen raadslid Joseph Verzandvoort die vanwege zijn gezondheid een stapje terug moest doen. Ditmaal is de beëdiging van Hans niet van tijdelijke aard. Joseph heeft zijn raadslidmaatschap beëindigd. Hij moet helaas vanwege gezondheidsredenen vroegtijdig stoppen als raadslid en dus neemt Hans nu definitief deel aan de gemeenteraad. Fractie en bestuur wensen Hans nogmaals veel succes in de raad.

Een mooi resultaat behaalde Hans dezelfde raadsvergadering nog. Hij nam het initiatief in de motie vreemd aan de orde van de dag  ‘Beveiligde rechtbank / rechtszaal PI Vught’ (Punt 8). Samen met VVD, PvdA-Groen Links en het CDA diende hij de motie in, welke unaniem werd aangenomen.


 

Vught, N65

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations