fbpx

Reactie op teleurstelling enkele Ploegveldbewoners

Onlangs kreeg fractievoorzitter Siebren van der Zee een verzoek van het Brabants Dagblad om te willen reageren op het feit dat enkele Ploegveldbewoners nogal teleurgesteld zijn in Gemeentebelangen om niet met deze bewoners in gesprek te willen gaan over hun zorgen omtrent de centrumontwikkelingen en hun verzoek afdeed met verwijzing naar blz.9 van het coalitieakkoord.
In eerste instantie werd de reactie van onze fractievoorzitter wegens plaatsgebrek niet geplaatst in de editie van het Brabants Dagblad van vrijdag 16 november, maar hij kreeg de toezegging deze in de editie van zaterdag daarop terug te zien om Gemeentebelangen niet tekort te doen. Ook die toezegging ging niet door en het werd uiteindelijk een premium artikel op de website van de krant.

Aangezien deze niet door iedereen wordt gelezen, bij deze de verzonden reactie namens Gemeentebelangen:
• Wij als fractie hebben voor- en tijdens de verkiezingen met diverse bewoners van het Ploegveld uitgebreid gesproken over Centrum Plan Oost. Daarnaast is iedereen van harte welkom op de openbare fractievergaderingen, welke altijd gepubliceerd worden in de media. Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt door diverse verenigingen en personen. Hier is door de bewoners van het Ploegveld geen gebruik van gemaakt. Zelfs is er in juni 2018 ook telefonisch contact geweest met één van de bewoners van het Ploegveld en gewezen op de mogelijkheid van het bezoeken van de fractievergadering. Ondanks herhaalde telefonische pogingen onzerzijds, is het niet gelukt om verder contact te krijgen met de betreffende bewoner.
• Alle bezwaren en wensen van de bewoners zijn uiteraard bij ons bekend.
• Wij verwachten als raad door het college te worden geïnformeerd zodra er een concreet plan ligt van de particuliere ontwikkelaar.
• Het CPO is een plan in een bestaande situatie met reeds vastgestelde kaders en lopende processen. Het geldend bestemmingsplan en regelgeving zijn daarbij maatgevend.
• Wij verwachten van het college, dat als er van de ontwikkelaar een nieuw plan komt, het college een goede afweging maakt tussen de verschillende belangen die spelen binnen het Vughtse centrum. Naast bewoners- en ondernemersbelang is er natuurlijk ook het algemeen belang.
• Voor ons als Gemeentebelangen moet het college zich ook houden aan de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Centrum Plan Oost zoals beschreven in het Bestuursakkoord, wat door 3 partijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA/Groenlinks is ondertekend. Deze tekst is ook gecommuniceerd naar de 3 bewoners van het ploegveld.
• De bewoners zijn altijd van harte welkom bij onze fractie, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations