fbpx

Succes voor GB wethouder Rijksinfra Guus van Woesik

Succes voor Vught en Helvoirt!                                    
Door het Voorkeursalternatief plus (VKA+) goed te keuren hebben het Rijk, de Provincie en Gemeenten een belangrijke slag geslagen in de toekomstige aanpak van de N65.

Zo zijn de volgende aanvullende besluiten genomen:
- Wegvlak tussen kruisingen  J.F.Kennedylaan – Boslaan: wordt half verdiept
- Ongelijkvloerse Kruising Boslaan
- Ongelijkvloerse kruising Torenstraat (Helvoirt)
- Fietstunnel Kreitsestraat (Helvoirt)
- Aanleg van een parallelwegenstructuur

Reeds eerder werd besloten om de kruisingen met de J.F. Kennedylaan en De Bréautélaan ongelijkvloers (verdiept) te maken.

 Het Voorkeursalternatief van juni 2016 werd door veel Vughtenaren niet gezien als oplossing voor de oversteekbaarheid en doorstroming van de N65. Met name de keuzes om de weg niet verdiept aan te leggen en de kruising met de Boslaan gelijkvloers te houden, zorgden voor veel ontevredenheid. 
Er werd voorzien dat de leefbaarheid in Vught eerdere verslechterde dan verbeterde. Terwijl het omgekeerde toch de bedoeling was. Daarnaast speelde in Helvoirt het probleem van de ondertunneling aan de kruising met de Torenstraat.

Omdat het gepresenteerde plan onvoldoende draagvlak bleek te hebben en op grond van nieuwe verkeersprognoses, werd er besloten tot optimalisatie van de N65. Met andere woorden: gezocht naar mogelijkheden om de knelpunten weg te nemen. En dat is nu dan ook gelukt!

De geraamde meerkosten van ca. 37 miljoen euro, bovenop de eerder geraamde kosten van 108 miljoen,  worden door Rijk en Regio gedeeld. Over eventuele te verwachten meerkosten naar aanleiding van kostenramingen door derden, worden nadere afspraken tussen Rijk en Provincie, Vught en Haaren gemaakt. 

Door de voorgestelde optimalisaties verbeteren de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Dat is waar het uiteindelijk toch om begonnen is.!
Guus van Woesik: “Dit is een geweldig resultaat voor Vught en onze inwoners. Het is een investering in onze toekomst.”

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations