fbpx

Druk bezochte openbare fractievergadering, de burger weet ons te vinden

Gemeentebelangen is blij met de drukbezochte openbare fractievergadering van dinsdag jl., waarbij diverse burgers graag van de gelegenheid gebruik maakten hun standpunten toe te lichten.
Tijdens de openbare fractievergaderingen van Gemeentebelangen, die gehouden worden bij café Den Heuvel, komen alle onderwerpen aan bod die tijdens de commissievergaderingen besproken zullen worden.
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken.
De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.
Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de mening van Vughtse en Cromvoirtse inwoners. Wij halen onze kracht al jaren door tussen de burgers in te staan in gesprek te blijven met onze achterban. De aankondiging van de openbare fractievergaderingen staan vermeld in het Klaverblad. Maar mocht u tussentijds al met ons van gedachten willen wisselen, kunt u natuurlijk al eerder contact met ons opnemen via de button ‘Contact’ op deze website.

Dinsdag 27 november mochten wij mensen ontvangen namens initiatiefgroep ‘herbestemming Molenven’ en ‘Kilimanjaro Wonen’, die een toelichting gaven op hun woonplannen in- en om het rijksmonumentale pand aan de Victorialaan.
Ook betrokken Vughtse ouders, waarvan het kind reeds naar de Magnoliaschool in Maliskamp gaat, vroegen zich af hoe de stand van zaken was met betrekking tot de eventuele verhuizing van de school naar Vught en pleitten voor het onderwijs dat hier gegeven wordt.
Enkele aanwonenden van de N65 spraken behalve lof over de behaalde resultaten in de VKA+ variant over de knelpunten die zij verwachten, zoals de slechtere bereikbaarheid van het restaurant en het feit dat er geen parallelwegen ingepast zullen worden, wat een behoorlijke belasting voor de achterliggende dorpen teweeg zal brengen.
Ook kwamen de nieuwbouwplannen van voetbalvereniging VFC Zwaluw aan bod.

Wilt u graag meepraten? Dan zien wij u graag bij onze volgende openbare fractievergadering op 15 januari 2019, 20.00 uur, Café Den Heuvel aan de Loonsebaan in Vught.

 

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations