fbpx

Bewonersavond Veilig Verkeer Cromvoirt

Op 12 februari bezocht een groot deel van de fractie Gemeentebelangen de bewonersavond van Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) met betrekking tot de verkeersveiligheid in Cromvoirt.
Onno Hoes praatte de avond aan elkaar en de leden van het comité bespraken de uitkomsten van de eerder verzonden enquête.
In Cromvoirt ontbreken trottoirs langs de hoofdstraten wat gevaarlijke situaties oplevert in combinatie met de grote hoeveelheid (zwaar) verkeer dat gebruik maakt van de weg.
Ook de ombouw van de N65 is reden voor bezorgdheid ten aanzien van mogelijke verkeerstoename tijdens en na de bouw hiervan. 
De verkeerskundige die namens de gemeente aanwezig was, gaf aan dat de weg de drukte op basis van de huidige beschikbare cijfers aan zou moeten kunnen.

Hierbij is echter geen rekening gehouden met de hoeveelheid verkeer tijdens de piekmomenten in de ochtend- en avondspits en seizoenswerk én het feit dat er geen trottoirs aanwezig zijn. Afgesproken is dat de gemeente in overleg met het VVC opnieuw tellingen zal gaan uitvoeren. Gemeentebelangen neemt de gevoelens van onveiligheid van de Cromvoirtenaren erg serieus en wil graag meedenken in oplossingen, waarbij een mogelijke rondweg tot één van die mogelijkheden behoort. Onze fractie zou de oplossing echter graag breder willen trekken omdat ook Helvoirtenaren (ofwel toekomstige Vughtenaren) een gevoel van onveiligheid hebben bij hun Torenstraat.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations