fbpx

Janine Wildschut

 • Woonplaats:

  Vught

 • Beroep:

  Meervoudig vernieuwend ondernemer


Wie ben ik:

Zomaar een inwoner van Vught. Hier niet geboren en getogen, wel ondertussen alweer 14 jaar wonend op het zelfde plekje in de Michiel de Ruyterweg. Getrouwd met Jef en moeder van Pim. Inmiddels ben ik 47 jaar en in mijn leven is eigenlijk maar weinig vanzelfsprekend geweest. Dat maakt mij als mens wie ik ben en ik kan dan ook met recht zeggen dat ik van weinig niets weet en van veel iets.

Al vroeg was ik geïnteresseerd in mens en samenleving en welke plaats werk hierin inneemt. Na mijn studie Personeelsmanagement heb ik 15 jaar gewerkt binnen de sociale werkvoorziening. Hier heb ik verschillende functies vervuld waarbij mijn uitdaging altijd lag in het realiseren van werkplekken waar de medewerker tot zijn recht kwam en de bedrijven zich gelukkig konden prijzen met medewerkers zoals hen. Doordat ik zelf ziek ben geworden moest ook ik zoeken naar wat ik nog kon en hoe ik dat het beste in kon zetten. Al snel ben ik toen samen met mijn man een eigen bedrijf gestart en zijn we bezig wat ons blij maakt; meervoudig vernieuwend ondernemen.

De laatste jaren ben ik actief als bestuurslid voor MKB Vught. Zij behartigen de belangen van ondernemers in onze gemeente. Daarnaast zit ik in een aantal werkgroepen zoals het kernteam bestaanszekerheid en ben ik betrokken bij een project dat inwoners, ondernemers en bestaande initiatieven verbindt om armoede onder inwoners van onze gemeente te verzachten en te doorbreken en toe te werken naar zelfredzaamheid in de vorm van een community.
 
Een politiek dier ben ik zeker niet maar de laatste jaren heb ik te vaak gedacht dat we door een andere manier van samenwerken zoveel meer kunnen bereiken. Dit geeft mij er toe gebracht om samen met Gemeentebelangen de schouders onder onze lokale partij te zetten om onze lokale belangen zo goed mogelijk te behartigen en juist samen met inwoners, ondernemers en gemeente aan de slag te gaan.

Ik ga mij hard maken voor / mijn speerpunten zijn:

Ik geloof in lokale kracht en ik geloof dat we hier in Vught alles in huis hebben om dat maximaal te benutten. De kracht van samenwerking tussen inwoners, bedrijven, gemeente en kennisinstellingen. Als we elkaar willen zien en met elkaar mee willen denken hebben we een gemeente waar welvaart en welzijn vanzelfsprekend groeien en waar we oog hebben voor mens, dier en milieu. Samen participeren in een duurzame samenleving!
 
Met onze grote diversiteit aan inwoners en zorgdoelgroepen is Vught de gemeente die met zorg voor elkaar voorop hoort te lopen. Binnen het sociaal domein zijn altijd stappen te zetten die daar aan kunnen bijdragen. Denk aan (jeugd)zorg, flexibilisering wet- en regelgeving voor WMO en Bijstand, ondersteuningsmogelijkheden ten behoeve van zelfredzaamheid, arbeid en participatie, armoedebeleid en een inclusieve samenleving.
 
Binnen de dorpen Cromvoirt en Helvoirt hebben we prachtige voorbeelden hoe je authentiek kunt blijven zonder stil te blijven staan. In onze nieuwe gemeente Vught komt alles samen en daar wil ik me graag sterk voor maken!

 1. Actieplan voor gevolgen Corona op financiële gezondheid van inwoners en ondernemers
 2. Burgerinitiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen
 3. Alternatieve energieopwekking en –opslag stimuleren waarbij we blijven kijken naar maatwerk zonder klakkeloos risicomijdend te kopiëren
 4. Stimuleren van volwassenonderwijs  (in het kader van om- en bijscholing) in samenwerking met lokale ondernemers, UWV, onderwijsinstellingen en gemeente zodat er ingespeeld kan worden op lokale ontwikkelingen en –behoeften
 5. Verdiepingsslag in de samenwerking en aanpak handelswijze verwarde personen
 6. Initiatieven stimuleren die gericht zijn op versterking van onze inwoners enerzijds en armoedeverzachting anderzijds, waarbij activering en deelnemen aan de lokale samenleving inzet is
 7. Kwaliteit van Wegwijs+ verhogen en omslag laten maken van dienstverlenend naar zorgverlenend
 8. Meer werken vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning waarbij eigen regie centraal staat en het netwerk maximaal gestimuleerd wordt om de zorg te ontlasten
 9. Gezamenlijke initiatieven van ondernemers met een meerwaarde voor de samenleving mogelijk te maken middels bijvoorbeeld een ondernemersfonds

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations