Toekomstbestendig & duurzaam wonen in Cromvoirt

Zo luidde de titel van de thema-avond in Cromvoirt op 26 september jl. die door Gemeentebelangen Vught gehouden werd in Herberg ’t Wapen van Cromvoirt. Het doel van deze avond was om samen met de dorpsbewoners in gesprek te komen over hetgeen er leeft binnen de gemeenschap op het gebied van wonen, veiligheid en cultuur.

Lees meer

Gemeentebelangen wil graag meer openbare AED’s in Vught

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 diende Eddie van Doorn namens Gemeentebelangen een motie in waarin het volgende gevraagd werd:

• Te onderzoeken wat nodig is om volgens de richtlijnen van de Hartstichting, het maximaal aantal 6-minutenzones die er in Vught nodig zijn te creëren;
• Het aantal AED’s die daar voor nodig zijn te faciliteren;
• De uitkomsten hiervan te verwerken in de begroting 2018;

Lees meer

Voorlopig geen LED-verlichting bij Ovonde

ledverlichtingovonde

In oktober 2017 gaat de ovonde aan de Martinilaan wéér op de schop. Het tweerichtingen fietspad komt dan 1 tot 1,5 meter dichter op de ovonde te liggen. Hierdoor ontstaat er meer zicht naar rechts vanuit de Martinilaan.

Lees meer

Gemeente versus Speeldoos

Onze fractie krijgt al langer signalen dat de samenwerking tussen de Gemeente en De Speeldoos niet best is. Zo worden bijvoorbeeld resultaten van de Speeldoos met de nodige scepsis bekeken en nieuwe initiatieven van de Gemeente met wantrouwen bezien. In een motie vreemd aan de orde van de dag vroeg Gemeentebelangen werk te maken van verbetering van de relatie met de Speeldoos.

Lees meer

Nieuwe beweegzaal voor basisschool De Springplank

Eindelijk gaat hij er dan komen, de nieuwe beweegzaal voor De Springplank. Gemeentebelangen vindt dat het te lang geduurd heeft en dat de beweegzaal er al bij de vorige renovatie had moeten komen. Gelukkig komt hij er nu wel.
De kinderen zijn zelfs een tijdje met busjes naar gymlocaties elders in Vught gereden en krijgen nu gymles in de oude groenschool aan de Irenelaan. Er is in goede samenwerking met de directie, het schoolbestuur en een vertegenwoordiging van ouders en omwonenden tot dit plan gekomen.

Lees meer