Peter Pennings en Guus van Woesik

Peter Pennings
Wethouder Peter Pennings
Geboortedatum: 01-12-1949
Telefoonnummer: 0411 - 645338
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peter Pennings is wethouder Ruimtelijke Ordening. Hij is onder meer belast met grondexploitatie, vastgoed en volkshuisvesting. Hij is eerste locoburgemeester. Peter is architect.

Portefeuille - Ruimtelijke Ordening - Grondexploitatie - Vastgoed - Accommodatiebeleid - Volkshuisvesting - Economische zaken - Recreatie / erfgoedbeleid - Aandachtspunt ‘Visie op wonen’ - Deregulering
Guus van Woesik
Wethouder Guus van Woesik
Geboortedatum: 02-10-1963
Telefoonnummer: 073 - 65 71 571
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Guus van Woesik is wethouder Rijksinfra.