fbpx

Theater de Speeldoos moet open blijven

Dit standpunt deelt Gemeentebelangen van harte, maar niet tegen iedere prijs.
Het is een publiek geheim dat het niet botert tussen de gemeente Vught en het bestuur van theater De Speeldoos. Onduidelijkheden over wederzijdse verplichtingen of het niet nakomen daarvan leidden tot onderling onbegrip.

Gemeentebelangen vindt het terecht dat door een raadsmeerderheid werd besloten tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde Bureau Berenschot naar de besteding van de gemeentelijk subsidie door Theater De Speeldoos.Het bleek voor Berenschot niet mogelijk om aan de hand van de door theater De Speeldoos overgelegde stukken helder te krijgen of de subsidie wordt besteed aan amateurkunst, waarvoor het immers bedoeld was, of toch naar professionele kunsten gaat waar nadrukkelijk geen subsidie voor is verleend.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en circa 150 vertrouwelijke documenten waarover de Gemeenteraad kon beschikken, heeft de raad besloten de uitbetaling van subsidie anders vorm te geven.

Tijdens deze periode van onderzoek en trekken van conclusies, verslechterde de relatie tussen de gemeente en de directie en bestuur van Theater De Speeldoos zienderogen, ondanks alle inspanningen van raadsleden, wethouders en de burgemeester. Het bestuur van Theater De Speeldoos nam daarop de beslissing om het theater te sluiten, tenzij het besluit van de gemeente tot de afbouw van de subsidie zou worden ingetrokken.

Voor gemeentebelangen hoeft theater de Speeldoos helemaal niet dicht enkel omdat de subsiestroom anders gaat lopen. Van belang hierbij is dat het gemeentelijk subsidiebudget voor amateurkunst niet naar beneden is bijgesteld maar nu via de gebruikers van Theater De Speeldoos wordt uitbetaald. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in subsidiestromen en het gebruik daarvan.

Theater De Speeldoos heeft dus de mogelijkheid alle door haar benodigde gelden binnen te krijgen. Voor het theater moet het een uitdaging zijn om de huidige gebruikers binnen te houden.
(Ze heeft immers een aantrekkelijk locatie welke uniek is Vught en zeer geschikt voor allerlei activiteiten op het gebied van muziek en dans. Daarnaast is het zo dat diverse beoefenaren van amateurkunst elkaar daar ontmoeten en kunnen versterken. Deze behoefte is niet weg als de subsidiestromen wijzigen.)

Wil de directie en het bestuur van Theater De Speeldoos wel meedenken in oplossingen of gaat zij liever het conflict aan met de gemeente door met een boze vinger daar heen te verwijzen?

Donderdag wordt actie gevoerd door de Vrienden van het Theater De Speeldoos om sluiting van De Speeldoos te voorkomen. Zij trekken dan op naar het Raadhuis om hun ongenoegen te laten blijken. Daarmee zijn ze echter niet aan het goede adres. Deze actievoerders moeten immers bij de directie en het bestuur van Theater De Speeldoos zijn. Zij zijn namelijk degenen die willen sluiten en niet de gemeente en of politiek.
Tot op heden is er geen gehoor gegeven door de directie of het bestuur van Theater De Speeldoos aan de uitnodiging van de gemeente om in gesprek te komen over de toekomst, gelet op de veranderende subsidiestromen. Directie en bestuur hebben meteen gekozen voor het conflictmodel en iedereen op sentiment te mobiliseren tot het voeren van actie tegen de gemeente. Dit in plaats van een constructieve opstelling waarin het stukje goodwill wat nog immer bij de gemeente en politiek aanwezig is ten goede te laten komen van een goede toekomst van amateurkunst en theater de speeldoos.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations