fbpx

Gemeenteraad laat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg niet in de steek.

jjc 3

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €115.000,00 voor Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg, dit voor 2 jaar.
Met het extra budget kan bestuursorgaan Elzenburg scenario 2 uitvoeren van het businessplan dat geschreven is door het onafhankelijk bureau Praesentis.
In dit businessplan staat beschreven waarom JJC Elzenburg niet draait op de manier die we graag zien. Ook staan er in het businessplan 3 aanbevelingen (scenario’s) die er genomen kunnen worden door het bestuursorgaan. Van deze 3 scenario’s, pakt scenario 2 alle voor- en nadelen op een reële manier aan. Er worden plannen gemaakt en doelen gesteld. Gemeentebelangen kan zich goed vinden in dit scenario en is blij dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een nieuwe kans wordt geboden. Uiteraard zal dit van alle participanten de nodige aanpassingen vergen, maar daar ligt ook voor hen een mooie kans. Rozenoord, JJ en Brightside zijn de belangrijkste participanten en er ligt voor deze clubs dan ook een belangrijke taak om de plannen te doen slagen. Er zal eensgezindheid moeten zijn, er zal goed samen gewerkt moeten worden en men zal open moeten staan voor nieuwe ideeën en mensen. Aan enthousiaste mensen ligt het niet bij deze clubs, daar zijn wij van overtuigd. Er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwe locatiemanager, deze betaalde kracht zal moeten sturen en verbinden. Zoals de heer Jansen, voorzitter van bestuursorgaan Elzenburg, in de commissievergadering vertelde: “Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg moet gaan bruisen en dan moet geld niet het belangrijkste zijn”. Daar zijn wij het mee eens, het gaat om Vughtse jeugd en jongeren.
Gemeentebelangen heeft vertrouwen in het plan en in de mensen die het moeten uitvoeren en hopen dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een prachtig, bruisend, functioneel centrum wordt, waar iedereen heel trots op kan zijn.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations