fbpx

Mishandeling van ouderen ook in Vught, maar omvang onbekend.

Zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant vinden ouderenmishandeling een groot en onderschat probleem. Doordat ouderen langer thuis moeten wonen en de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, zal het aantal ouderen dat bewust en onbewust mishandeld wordt alleen maar toenemen.
Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. Nog geen 1 procent daarvan is in beeld bij hulporganisaties. 
Gemeentebelangen stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp. Uit de beantwoording blijkt dat men niet weet hoe vaak ouderenmishandeling In Vught voorkomt. Ook is zij niet bekend met het aantal meldingen van ouderenmishandeling.

Dit betekent echter niet dat men er geen oog voor heeft, want volgens burgemeester en wethouders is er door de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport het basisdocument ‘Het afwegingskader in de meldcode huislijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Alle klantmanagers van Wegwijs+ zijn alert op signalen en werken met deze landelijke meldcode en het afwegingskader. De meldcode verplicht onder andere zorgverleners misstanden zoals ouderenmishandeling te melden. Waardoor er van uit mag worden gegaan dat er in Vught voldoende aandacht is voor dit groeiende probleem.
Gemeentebelangen roept daarnaast iedereen die geconfronteerd wordt met ouderenmishandeling of het vermoeden daarvan, dit te melden bij bijvoorbeeld Wegwijs+.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations