fbpx

Regelement van orde, rol burgerlid raadscommissies

In de gemeenteraad werd donderdag 31 januari jl. flink gedebatteerd over de wijziging van de verordening Raadscommissies Vught 2019. Deze verordening is door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende fracties geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De discussie spitste zich toe op de positie van burgerleden als er geen raadsleden van een fractie aanwezig zijn. Mogen zij dan als plaatsvervanger optreden of niet? De huidige verordening laat dat niet toe.

Ons standpunt:
Gemeentebelangen is tegen het inzetten van een burgerlid in een raadscommissie zonder dat daar een gekozen vertegenwoordiger bij aanwezig is. Wij snappen heel goed dat een partij er toe over gaat om een of meerdere burgerleden te benoemen om de fractie te ondersteunen. Zeker bij kleine partijen is de inzet van burgerraadsleden een uitkomst.
Maar dit laat onverlet dat een gekozen raadslid altijd verantwoordelijk is voor het burgerlid en de besluiten die ten gevolge worden genomen.
Een burgerraadslid is namelijk geen democratisch gekozen raadslid en kan derhalve nooit in de plaats van een gekozen raadslid treden. Ook niet in een van de raadscommissies omdat daar juist de politieke discussies plaatsvinden. De fractie van de VVD denkt er net zo over. De overige partijen zien het burgerlid wel graag als vervanger optreden.

En nu:
Omdat één van onze fractieleden afwezig was staakte de stemmen met 10 voor en 10 tegen. In de raadsvergadering van 28 februari a.s. wordt er opnieuw gestemd. Mochten de stemmen dan weer gelijk eindigen door afwezigheid van een of meerdere raadsleden, dan wordt het voorstel teruggetrokken en blijft de oude verordening van kracht. Daarin is geregeld dat het burgerlid alleen in een raadscommissie mag optreden als van dezelfde partij minimaal 1 raadslid aanwezig is.
Jammer is alleen dat de overige, terechte wijzigingen in de nieuwe verordening dan ook geen doorgang vinden. Wordt vervolgd.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations