fbpx

Postweg/Bosscheweg, tweede fietsbrug turborotonde

Gemeentebelangen is blij dat er een tweede fietsbrug wordt aangelegd bij de rotonde Postweg/Bosscheweg. Met de realisatie wordt optimaal invulling gegeven aan een verkeersveilige ontvlechting van fietsers, voetgangers en autoverkeer. Een betere doorstroming van het verkeer is niet alleen in het belang van ’s-Hertogenbosch maar ook van Vught. De drukke en gevaarlijke rotonde op de grens van Vught en Den Bosch is al jaren onderwerp van gesprek. Er worden met regelmaat fietsers omvergereden. Ook in de Vughtse raad leidde de rotonde het afgelopen jaar tot reuring.

 De oppositie, met D66, CDA en SP, was van mening dat de financiële bijdrage van Vught niet in verhouding stond tot het belang van Vught ten opzichte van Den Bosch. Terwijl de coalitie wel degelijk het belang voor Vught erkende. Zowel de Postweg als de Bosscheweg sluiten aan op de, op Bosch grondgebied gelegen, rotonde en hebben wel degelijk een belang in de verkeersveilige afwikkeling van het verkeer. Het is in Brabant heel gebruikelijk dat niet het eigendom van belang is bij de verdeling van de kosten, maar het aantal wegen per wegbeheerder die erop aansluiten. Ook niet onbelangrijk is dat de Postweg als ontsluitingsweg gaat dienen tijdens als de N65 wordt afgesloten tijdens de herinrichting. Op het totale project (twee fietsbruggen en ombouw turborotonde) draagt Vught €825.000 (20%) bij in de totale kosten van € 4,1 miljoen. Gezien het regionale belang en het feit dat de provincie de verkeersveiligheid van de fietsers hoog in het vaandel heeft draagt de Provincie een substantieel bedrag bij van € 1,9 miljoen en Den Bosch een bedrag van € 1.375.000. Gelukkig werd het voorstel toch raadsbreed aangenomen.

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations