fbpx

Goed voorbeeld doet goed volgen: nu ook wijk-GGD’ers werkzaam in Meierijstad

Op initiatief van Gemeentebelangen besloot de gemeente Vught in oktober 2015 te starten met het pilotproject ‘De Wijk-GGD’er’ voor een periode van een half jaar. De politie was steeds meer uren kwijt aan verwarde personen, mede door de extramuralisering van de zorg (minder bedden bij de GGD-instellingen, méér begeleiding in de wijk zelf). In de praktijk gaat het om incidenten waarbij een verward en/of overspannen persoon de weg kwijt is, overlast bezorgt, agressief reageert of problemen veroorzaakt in de woonsituatie. De druk op de politie was groot. Gemeentebelangen vond deze omstandigheden zorgelijk en stelde voor er ‘iets’ tussen te zetten. Dit voorstel van Gemeentebelangen werd in de gemeenteraad als positief ontvangen.

En zo kwam de wijk-GGD'er in beeld, met als doel bij escalatie voorkomen dat de politie moet ingrijpen en het voorzien in zorgbehoefte van de doelgroep. Het pilotproject was erg geslaagd. De wijk-GGD’er is bekend met Vught, kent de weg naar de instellingen en staat in nauw contact met onder meer het sociaal team, de politie en de veiligheidscoördinator van de gemeente Vught.
Wijkagent Marcel de Rouw gaf aan de samenwerking als zeer positief te ervaren. Door de korte lijntjes namen de wijk-GGD’ers de politie veel werk uit handen, maar ook hun goede bereikbaarheid en hun daadkracht droegen bij aan het succes. Bovendien is politie-interventie vaak niet de meest wenselijke weg: er is vooral sprake van een zorgvraag.
De wijk-GGD’ers zelf waren heel blij dat zij een brug hebben kunnen slaan tussen zorg en veiligheid dankzij de pilot van de gemeente Vught. Alle partijen waren ook zeer verheugd met het besluit van de gemeente Vught (eind 2017) de capaciteit wijk-GGD’er uit te breiden en deze dienstverlening te continueren.
In navolging van de gemeente Vught zijn medio 2017 in dertien andere gemeenten wijk-GGD'ers aan de slag gegaan.
Gemeentebelangen is erg trots dat Meierijstad aan deze rij volgers is toegevoegd en hoopt van harte dat nog meer gemeenten geïnteresseerd raken in de door de gemeente Vught ontwikkelde blauwdruk van deze pilot.   


Twee wijk-GGD'ers van Vught: Sarah Voss (rechts) en Esther Pullen (links).

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations