fbpx

Aanleg brug nabij Fort Isabella

In de raadsvergadering van donderdag 12 september hebben wij als fractie van Gemeentebelangen ingestemd met de realisatie van de brug en het opknappen van het buitengebied nabij Fort Isabella.
Redenen voor ons waren:
- Investeren in cultuurhistorie, erfgoed en toerisme (één van de afspraken uit het bestuursakkoord).
- Met de realisatie van de brug wordt de recreatieve bereikbaarheid van het monumentale Fort Isabella verbeterd en sluit deze aan op de fietsroute langs de Linie 1629.
- Het buitengebied, wat de laatste jaren nauwelijks is onderhouden, wordt opgeknapt.

Ook de provincie onderkent het belang van het buitengebied vanuit het programma de Erfgoedfabriek en is bereid daarin fors te investeren. De hoogte van de bijdrage van de provincie is wel afhankelijk gesteld van het wel of niet realiseren van de brug. Bij dit project kunnen we dus werk met werk maken, mede ook door financiële bijdragen van andere partijen (Provincie, Waterschap en Fort Isabella).
De realisatie van de brug is vooral haalbaar geworden voor ons omdat de bijdrage van Vught wordt gedekt uit de ruimte voor ruimtegelden en de bovenwijkse voorzieningen. We moeten de ruimte voor ruimtegelden besteden binnen een tijdsbestek van 1,5 jaar. Aangezien er in de begroting geen andere plannen bestaan die met die gelden gefinancierd kunnen worden heeft het plan ook geen enkel invloed op de aanstaande bezuinigingsoperatie. Helaas wilde CDA en D66 dit niet onder ogen zien en stemden als enige fracties tegen.
Waar wij er bij het college wel op hebben aangedrongen is om binnen de geraamde kosten deze brug te realiseren. En zoals de andere fracties zijn wij ook benieuwd naar de het definitieve ontwerp van de brug. Voor ons hoeft die brug geen architectonisch hoogstandje te worden, maar een die wel voor iedereen toegankelijk is. En zeker niet zoals de brug op Bosch grondgebied die nu de Isabellalaan verbindt, welke een niet te nemen obstakel is.
Om toch een vinger aan de pols te houden betreffende ontwerp, kosten en risico’s van overschrijdingen hebben wij op initiatief van PvdA-GL een motie mee ingediend.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations