fbpx

Excuses van D66?

Hoe integer ben je zelf als je in het openbaar de integriteit van een ander in twijfel trekt zonder onderzoek vooraf?
Het plan voor woningbouw aan de Vijverbosweg/Hoevensestraat (plan Hoevensestraat) werd zo’n 20 jaar geleden  door de aanwezigheid van de kamsalamander ingetrokken. Door velen werd en wordt deze locatie als potentiele plaats gezien voor woningbouw en daarom kwam het opnieuw in beeld bij een inventarisatie van mogelijke woningbouwlocaties in Vught. De coalitie PvdA-GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen schrijft in haar akkoord te willen onderzoeken of woningbouw daar mogelijk is. Niet meer en niet minder.

Binnen D66 kwam de vraag opborrelen waarom het plan Hoevensestraat opeens nieuw leven in zou moeten worden geblazen. Welke vervaarlijke gedachten moeten hier wel niet achter zitten. Dus vroeg Fons Potters van D66 zich in de Raadscommissie Ruimte van 16 mei 2019 hardop af of dit wel zuivere koffie is. Wil Gemeentebelangen hier mensen uit hun achterban bedienen? Wie zijn de eigenaren? Wie heeft er voordeel bij? Het moet volgens Potters wel zo zijn dat hier meer achter zit.
Waarop D66 deze ernstige openlijke twijfel aan de integriteit van Gemeentebelangen baseert  is niet bekend en werd dan ook niet genoemd.

Op grond van de geuite signalen van het vermoeden van belangenverstrengeling besloot burgemeester van de Mortel tot een onderzoek van het onafhankelijke Bureau Bing.  Uit het vooronderzoek door dit bureau werd duidelijk dat er geen aanknopingspunten zijn die een dergelijke onderzoek rechtvaardigen.
Door de coalitie is, op aanraden van Bing, schriftelijk verklaard dat er geenszins sprake is van andere bedoelingen dan het toetsen van dat gebied aan de mogelijkheid tot woningbouw. Aanvullend werd door Gemeentebelangen nog eens schriftelijk bevestigd dat de eigenaren van genoemd terrein geen lid zijn van Gemeentebelangen of ooit zijn geweest en ook niet hebben opgetreden als sponsor of anderszins.

Of D66 met deze beantwoording tevreden is laat zich raden. Zij heeft de coalitie, en Gemeentebelangen in het bijzonder, in een kwaad daglicht gesteld zonder fatsoenlijk onderzoek te doen. Bovendien is het fatsoenlijker (hetgeen getuigt van integer handelen) om bij vermoedens van fraude, belangenverstrengeling, niet integer handelen, dit te melden bij de burgemeester als voorzitter van de raad, die dan ook de tools heeft tot nader onderzoek en daarin de nodige zorgvuldigheid zal betrachten.
D66 rest dan ook het maken van welgemeende excuses.  
Anders kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat D66 bewust heeft gepoogd Gemeentebelangen te beschadigen.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations