fbpx

Jagersboschlaan, wel of niet verharden

Voor het mogelijk verharden van de Jagersboschlaan moeten we even terug naar de Structuurvisie van 2013. Hierin is het beleidsvoornemen tot het mogelijk verharden van de Jagersboschlaan vastgelegd. Uit de verslagen van de commissie- en raadsvergaderingen blijkt dat de structuurvisie voor alle fracties een hamerstuk was. Geen enkele fractie heeft toen ook maar iets van zich laten horen.
Het vorig college heeft in 2017 de mogelijkheid tot het verharden van de Jagersboschlaan opgepakt en het proces in gang gezet en tot op heden zijn er alle noodzakelijke stappen doorlopen.

Voor het college waren er drie redenen om tot verharding van de Jagersboschlaan over te gaan:
1. Directe bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Martinilaan (Taleninstituut en Maurickcollege).
2. Spreiding van het gemotoriseerd verkeer van en naar de N65.
3. Extra route voor de hulpdiensten.
Gemeentebelangen heeft uiteraard kennis genomen van de bezwaren van aan- en omwonenden van de Jagersboschlaan. Ook wij zijn van mening dat het een mooie laan is met zijn lommerrijke groen.
En wij weten ook dat inwoners en organisaties hun wensen en belangen gehonoreerd willen zien vanuit het eigen deelbelang wat vaak, en in dit voorbeeld zeker, op gespannen voet staat met het algemeen belang. Zo zijn wij onlangs aangesproken door bewoners uit de Theresialaan en Voorst tot Voortstraat die vrezen voor een nog grotere  verkeersdrukte in hun straten en op de Helvoirtseweg als de Jagersboschlaan dicht blijft. Aan de Theresialaan zijn zelfs 2 basisscholen gevestigd en daarnaast zijn er heel veel scholieren die via de Theresialaan /Titus Brandsmalaan fietsen om de fietsenstalling van Het Maurickcollege te bereiken.
Ook zijn er nodige verkeersbewegingen te verwachten van de op handen zijnde ontwikkeling aan de Martinilaan voor een 7-tal patiowoningen en wordt er in de wandelgangen gesproken over 25 wooneenheden op de locatie Martinilaan 2-4.
Reeds eerder hebben de fracties van CDA, SP en D66 aangegeven zich ernstige zorgen te maken over de grote toename van de verkeersdruk op de Vughtse straten en trokken de verkeerscijfers ernstig in twijfel. Sterker nog het lokale wegennet zou het helemaal niet aankunnen. Voor Gemeentebelangen des te meer redenen om de verkeersdruk zoveel mogelijk te spreiden.
De openstelling van de Jagersboschlaan dient het algemeen belang en Gemeentebelangen kan daarom de beweegredenen van het college volgen.
Uiteraard zullen we af moeten wachten wat de gevolgen zijn voor de Jagersboschlaan als gevolg van de uitspraak over de PAS (Programma aanpak Stikstof), net zoals een mogelijke bezwaarprocedure.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations