fbpx

Vughtse burger de dupe van verandering systematiek woningtoewijzing?

Deze week maakte Woonwijze bekend dat zij het aanbod van huurwoningen, wat voorheen in Het Klaverblad of op de website van de wooncorporatie werd geplaatst, binnenkort aanpast. Het aanbod is vanaf 19 november a.s. te zien op de website van Woonservice Regionaal. Op deze website bieden meerdere Brabantse coöperaties hun woningen en garages aan. Vanaf genoemde datum kunnen woningzoekenden uit Vught en ook uit o.a. de gemeenten Boxtel, Haaren, Oss en Gestel reageren op het woningaanbod (en garages) van verschillende gemeenten.
Gemeentebelangen is nogal geschrokken van de ommezwaai die Woonwijze heeft gemaakt. In het maatschappelijke visitatierapport van Woonwijze, wat in januari van dit jaar verscheen, staat namelijk letterlijk:

‘Met een sociaal hart midden in de Vughtse samenleving Woonwijze is een corporatie met ongeveer 3.000 verhuureenheden in Vught, ’s-Hertogenbosch en Oisterwijk. Daar waar Woonwijze in het verleden zocht naar ontwikkelkansen buiten Vught heeft de corporatie uiteindelijk besloten om uitsluitend in Vught actief te investeren.’
Gemeentebelangen vindt het op zijn minst gezegd raar en zeker ongewenst dat de Vughtse sociale woningbouwcorporatie Woonwijze haar woningen regionaal gaat aanbieden. Het belang van de Vughtse burgers staat bij Gemeentebelangen voorop. Daarom staat zij er voor dat bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met voorrang worden aangeboden aan inwoners van Vught, Cromvoirt en straks Helvoirt.

Omdat de wijziging bij Gemeentebelangen vragen oproept zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.
1. Zijn burgemeester en wethouders bekend met deze verandering?
2. Wat betekent deze wijziging voor de Vughtse burger en het toewijzingsbeleid in het bijzonder?
3. Bent u het eens met het feit dat de laagdrempelige manier waarop het woningaanbod via Het Klaverblad wordt aangeboden, behouden dient te blijven?
4. Vind u het in dit kader ook van belang dat verdergaande digitalisering niet voor iedere woningzoekende een verbetering is en weleens een drempelwerking zou kunnen hebben voor   oudere huurders (rem op de doorstroming?).
5. Is Woonwijze gelet op de afspraken die met het College zijn gemaakt, gerechtigd een dergelijke wijziging in de woningtoewijzing aan te brengen?
Wij houden u op de hoogte van de beantwoording door het College.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations