fbpx

Geen financiële belemmering meer voor het scheiden van GFT afval

Vught wil in 2020 nog maar 75 kg restafval per inwoner inzamelen met als doel om dit in 2025 terug te brengen naar 30 kg restafval per inwoner. Inmiddels is bekend dat we in 2018 nog 90,7 kg restafval per inwoner ingezameld hebben.
Er ligt dus nog een flinke uitdaging. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat er 44 kg GFT afval per inwoner bij het restafval aangeboden wordt. Om de inwoners van Vught te motiveren heeft Gemeentebelangen dan ook in gestemd met het raadsvoorstel om voor laagbouw een vast tarief voor GFT afval in de afvalstoffenheffing op te nemen en het variabele tarief te laten vervallen. Met als doel het vaker aanbieden van gft-container en minder vaak de restafval container.

Het genomen besluit wordt t.z.t.  ondersteund met een communicatiecampagne waarin de bewoners bewust worden gemaakt om nog beter het afval te scheiden.
Gemeentebelangen heeft in aanvulling op het genomen besluit aangegeven voorstander te zijn om in de in keuzemogelijkheid voor GFT bakken ook een kleinere bak op te nemen, zodat inwoners die weinig ruimte of nagenoeg geen tuin hebben toch het GFT afval op een verantwoorde manier aan kunnen aanbieden in plaats van het bij het restafval.
Klik hier om het raadsvoorstel bij punt 7.1 te lezen.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations