fbpx

Voorlopig geen verandering systematiek woningtoewijzing

Op 17 oktober jl. stelde Gemeentebelangen schriftelijke vragen aan het college van B en W naar aanleiding van de verandering systematiek woningtoewijzing die Woonwijze bekend
maakte. Voor de inhoud van deze vragen zie een eerder bericht in het nieuwsoverzicht van deze website. Gelijktijdig stelde coalitiepartner PvdA/GroenLinks ook kritische vragen aan het college over wijziging van Woonwijze.
Het belang van de Vughtse burgers staat bij Gemeentebelangen voorop. Daarom staat zij er voor dat bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met voorrang worden
aangeboden aan inwoners van Vught, Cromvoirt en straks Helvoirt. Met de op handen zijnde verandering van Woonwijze zou de Vughtse burger de dupe kunnen worden.

Aansluiten bij Woonservice Regionaal betekent dat het zoekgebied voor de Vughtse woningzoekenden wordt vergroot. Tegelijkertijd houdt het ook in dat woningzoekenden uit
de regio met een langere wachttijd voortaan eerder aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning in Vught, waardoor de kansen voor de Vughtse woningzoekenden worden
verkleind. Gemeentebelangen is blij dat Woonwijze heeft ingezien dat het laatste niet wenselijk is en daarom voorlopig de wijziging heeft opgeschort.
Er zal een vervolgonderzoek komen met daarin meegenomen de ervaringen van collega corporaties uit de regio.
Gemeentebelangen houdt de Vughtse burger graag op de hoogte.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations