fbpx

Hans Schuurmans vervangt tijdelijk Joseph Verzandvoort

Joseph Verzandvoort heeft zich als raadslid helaas ziek moeten melden, omdat hij na een hartoperatie onvoldoende herstel ziet en op advies van zijn arts al zijn activiteiten op een laag pitje moet zetten. De gemeentewet voorziet erin dat een raadslid bij ziekte maximaal 16 weken mag worden waargenomen. Hans Schuurmans, nummer 12 op de lijst bij de verkiezingen 2018, heeft zich bereid verklaard de plaats van Joseph tijdelijk in te nemen.

Voor Hans een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met het raadswerk en voor de fractie belangrijk om op volle sterkte te blijven. Hans Schuurmans zal in de raadsvergadering van 7 november worden geïnstalleerd. Bestuur- en fractie van Gemeentebelangen wensen Joseph van harte beterschap en Hans veel succes in zijn functie.

         

J

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations