fbpx

Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Vught

Gemeentebelangen is erg tevreden met het WMO beleid wat tot nu toe gevoerd wordt in de gemeente Vught en vindt het belangrijk dat eventuele wijzigingen van de regels voor wat betreft de voorzieningen zo min mogelijk ten nadele komt van de inwoners van onze gemeente. Uiteraard zijn wij gehouden aan de wettelijke eisen, wat betekent dat er in de huidige Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Vught enige aanpassingen aangebracht dienen te worden. De belangrijkste wijziging in deze verordening is het abonnementstarief WMO. Dit is door het kabinet vastgesteld en gaat per 01-01-2020 definitief van kracht. Het abonnementstarief WMO is een vast tarief voor de eigen bijdrage aan WMO voorzieningen.

Ouderen, mensen met een beperking of chronische zieken hebben momenteel te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de WLZ, de WMO of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moeten daardoor vele euro’s per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. Om stapeling van zorgkosten te voorkomen wordt het abonnementstarief ingevoerd. Door de invoering van het tarief gaan mensen die gebruik maken van een WMO voorziening per 01-01-2020 een maximale eigen bijdrage van €19,00 per maand betalen Dit was als tussentarief in 2019 €17,50 per 4 weken. De aanpassing heeft dus niet alleen betrekking op het bedrag, maar ook op de termijn van betaling. De overheid kijkt niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Ook de mensen die eerst geen beroep op de WMO deden, omdat zij toch een te hoge eigen bijdrage zouden hebben, kunnen nu dus gewoon in aanmerking komen voor de bijdrage per maand, wat voor deze groep voordeliger is. Daarbij zorgt het voor meer duidelijkheid, omdat er nooit meer of minder betaald hoeft te worden dan deze € 19,00. 
Op 3 december was er in het nieuws dat gemeenten de noodklok luiden voor de hulp aan oudere inwoners. Kosten lopen enorm op, terwijl de inkomsten dalen. Eén van de oorzaken van deze strop is de invoering van het nieuwe abonnementstarief WMO. Het is gebleken dat het afgelopen half jaar het aantal cliënten sterk is gestegen, mede door het voordelige vaste abonnementstarief. De uitgaven liepen hierdoor met ruim 7% op, terwijl er gelijke tijd een verlaging van WMO-inkomsten uit eigen bijdrage tot 30% op jaarbasis is.
Er geldt in de gemeente Vught de uitzondering dat mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum geen eigen bijdrage betalen. En ook dat het collectief vervoer uitgezonderd is van de eigen bijdrage WMO, omdat men al een ritprijs en opstaptarief betaalt.
Het voorstel om dit huidige beleid te handhaven wordt door Gemeentebelangen gesteund. Wij vinden het belangrijk dat deze vaak kwetsbare groep mensen, die juist ondersteuning nodig hebben vanuit de WMO, gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen en daarom vrijgesteld worden van de eigen bijdrage.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations