fbpx

ZWALUW VFC mag eindelijk gaan bouwen

Op donderdag 12 december moest de gemeenteraad beslissen over het volgende raadsvoorstel:
o Een krediet van €1.700.000, inclusief btw, beschikbaar stellen voor de bouw van direct sport-gerelateerde voorzieningen bij de accommodatie voor Zwaluw VFC;
o Een subsidie verlenen in de vorm van een garantstelling voor een lening die Zwaluw VFC afsluit bij BNG Bank van maximaal €1.000.000,= voor niet direct sport-gerelateerde voorzieningen;
o Mandaat verlenen aan het college voor het verbinden van voorwaarden aan de subsidieverlening.

Het werd een mooie avond op het gemeentehuis voor Zwaluw VFC, die met grote getale op de publieke tribune aanwezig waren.
Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad en toen dit gebeurde kwam er dan ook een groot applaus en een flink gejuich van de tribune.
Gemeentebelangen was ook blij en enthousiast over dit plan, niet alleen over de inhoud, maar vooral ook op de manier hoe dit plan tot stand is gekomen. Het is een voorbeeld van hoe men door intensief samen te werken tot een heel breed gedragen plan kan komen.
De samenwerking tussen Zwaluw VFC en de gemeente was zeer goed. En dat is in het verleden wel eens anders geweest.
D66 vond het nodig om een beetje zuur te doen, omdat het oude plan van de oud-voorzitter van Zwaluw VFC (oud raadslid D66) vorig jaar niet is aangenomen. Zij vond dat het oude plan beter was, maar gelukkig vonden zij dat als enige. Het plan was in alle opzichten moeilijk uitvoerbaar, veel duurder en er zaten voor de gemeente ook nog eens flink wat nadelen aan. Het voornaamste nadeel was misschien wel dat de gemeente de gronden “om niet” af moest staan en dat deze nu van de gemeente blijven.
Kortom, een beter plan voor minder geld gedragen door de gemeente en Zwaluw VFC.

Wat krijgt Zwaluw VFC dan allemaal?
14 kleedkamers (KNVB norm), 14 doucheruimten en 20 toiletten, 28 teamlockers, 6 ruimtes voor scheidsrechters, 1 EHBO ruimte, 1 wedstrijdsecretariaat en 1 materiaalopslag. Dit zijn alle direct sport-gerelateerde voorzieningen en zullen dan ook gefinancierd worden uit de €1.700.000,=.
Niet sport-gerelateerde voorzieningen zijn o.a. de kantine, tribune en de stalling werkplaats. Deze zullen gefinancierd worden uit eigen geld en de lening die Zwaluw VFC afsluit.
Bouwheer van de het hele plan zal Zwaluw VFC zijn. Hierdoor zullen zij meer gebruik kunnen maken van vrijwillers en sponsoren en zo relatief goedkoper kunnen bouwen.

Het hele raadsvoorstel, alle details, alle verschillen kunt u hier bij punt 7.1 lezen.
Gemeentebelangen is blij dat Zwaluw VFC nu aan de slag kan en hopelijk bij aanvang van het seizoen 2021-2022 de nieuwe accommodatie in gebruik genomen kan worden.
Nogmaals namens Gemeentebelangen, Zwaluw VFC hartelijk gefeliciteerd!

                  

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations