fbpx

Cultuurnota / Professionele Kunst / Theater De Speeldoos

Bij de behandeling van de cultuurnota in de Raadscommissie Bestuur en Samenleving spraken twee insprekers over de toekomst van Theater de Speeldoos. De heer van Dinther brak een lans voor behoud van professionele kunst in Vught en zag dat het liefste, in de toekomst, plaatsvinden in een nieuw (gelijkvloers) theater op een andere locatie in Vught. Mw. Mickers, dochter van de architect van De Speeldoos, pleitte juist voor behoud van het gebouw. Zij wees de commissieleden op de gebruiksvriendelijkheid en het bijzondere van dit culturele centrum dat oorspronkelijk is gebouwd als muziekschool.

De cultuurnota (punt 7.2) was voor Gemeentebelangen een hamerstuk. Het gepresenteerde beleid is met zo’n 30 culturele organisaties tot stand gekomen waaronder ook Helvoirtse verenigingen. Daarnaast is de jeugd apart betrokken. Hier hadden we wel wat meer over willen zien in deze cultuurnota.
Hoewel niet echt ter sprake zoemden toch alle partijen, in de commissie en raad, in op de positie van professionele kunst. Voor Gemeentebelangen geldt dat professionele kunst moet kunnen in Vught maar daar geen subsidie voor gegeven moet worden. De subsidie is bestemd voor amateurkunst. Daarom kan het voor ons niet zo zijn, dat de organisatie die de subsidie voor amateurkunst ontvangt ook professionele kunst organiseert. Dit leidt onherroepelijk tot een herhaling van de situatie die we met De Speeldoos hebben gekend. En dat willen we niet meer.
Als een particuliere organisatie, stichting of vereniging opstaat die professionele kunst in Vught wil mogelijk maken, staat volgens ons niets in de weg om daarvoor ruimte te huren in De Speeldoos of daarvoor zelf een contract af te sluiten met De Speeldoos.
Wat de toekomst van het ‘gebouw De Speeldoos’ betreft: zolang de gemeente geen eigenaar is hoeft daar niet over gesproken te worden. Dat is dan aan het bestuur van De Speeldoos.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations