fbpx

Gezelligheid en realisme tijdens de nieuwjaarsreceptie

Gisterenavond spraken Gemeentebelangenvoorzitter Jan Jonkergouw en fractievoorzitter Michel Versteeg lovende- en ook kritische woorden tijdens hun speech op de drukbezochte receptie. Zo’n 50 personen waren naar Café-Restaurant Den Heuvel, het ‘thuishonk’  van Gemeentebelangen, gekomen om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er werd stilgestaan bij het roerige afgelopen jaar, waarin er bij Gemeentebelangen verschillende veranderingen plaats hebben gevonden binnen de fractie. Fractielid Joseph Verzandvoort is wegens ziekte tijdelijk uit de roulatie en wordt sinds november vervangen door Hans Schuurmans. In dezelfde maand nam Michel Versteeg het stokje over van fractievoorzitter Siebren van der Zee.

Er werd teruggekeken naar het politieke jaar en vooruitgekeken naar de aankomende periode die in het teken staat van diverse grote zaken als bijvoorbeeld de N65, de RES en de stikstofdiscussie. Uiteraard werd de goede samenwerking met de coalitiepartijen benoemd, de verkiezingen, de herindeling van Haaren en de verwelkoming van de inwoners van Helvoirt! Hieronder de speeches van Jan Jonkergouw en Michel Versteeg.

Speech Jan Jonkergouw
Geachte aanwezigen.

Eerst en vooral wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid hier om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. Onze fractiesecretaris Joseph Verzantvoort heeft omwille van zijn gezondheid moeten besluiten pas op de plaats te maken en zijn gezondheid voorrang te geven. Dat was een verstandig besluit maar niet fijn voor GB. Hij wordt node gemist. Fijn is het vast te stellen dat Joseph de Vughtse politiek en GB in het bijzonder nog steeds op de voet volgt. Daarmee geeft hij ons het nodige steuntje in de rug. Hopelijk verbetert zijn gezondheid zodat hij zijn plaats in de fractie weer zal kunnen innemen.

Ik spreek ook mijn waardering voor Hans Schuurmans die de grote schoenen van Joseph moest vullen en deze taak met grote energie heeft opgepakt. Hij is op een rijdende trein gesprongen in niet de gemakkelijkste periode in de Vughtse geschiedenis. Allerlei zaken komen in hoog tempo op ons af. Hans is erin gedoken en is in korte tijd een gewaardeerd lid van onze fractie geworden. Hans, complimenten!
Dank ook aan Siebren die de fractie van GB geruime tijd heeft geleid. Siebren heeft de waarden van GB altijd getoond, eerlijkheid en ingetogenheid in dienst van Vught en zijn partij. Nooit de confrontatie zoeken omwille van de confrontatie maar enkel in het belang van Vught als dat nodig was. Hij heeft het stokje overgedragen aan Michel Versteeg die de lijn van Siebren voortzet, gesteund door bestuur, fractie en de leden. Ook voor hem mijn waardering en dank.

Voormalig minister en nu waarnemend burgemeester in Den Haag Johan Remkes zei zondag in Buitenhof: “Zo af en toe zijn bestuurders er ook niet om de populariteitsprijs te verdienen en moeten ze maatregelen nemen die nodig zijn.”
Houdt die gedachte even vast.
2019 Was een moeilijk jaar waarin de tegenstellingen eerder werden vergroot dan verkleind. Er werd op de man gespeeld, hele en halve onwaarheden werden geventileerd. Men is nu tegen zaken waar men vroeger voor was of die men zelf had geïnitieerd. Verder werden inspraak en je gelijk krijgen door elkaar gehaald. Persoonlijke belangen waren belangrijker dan het algemeen belang.
Ook werd gesuggereerd er dat alles wat er in Vught niet naar de zin van de een of de ander was, door GB werd veroorzaakt, ook al had GB er weinig of niets mee van doen. Hoge bomen vangen veel wind. Dat is een gegeven. Maar de wijze waarop een en ander in 2019 is gegaan roept bij mij veel vraagtekens op.

GB heeft ermee geworsteld hoe hiermee om te gaan. Moet je de anderen met gelijke munt terugbetalen of het over je heen laten gaan? Het vervult mij met grote trots dat GB ervoor heeft gekozen niet diezelfde destructieve weg op te gaan. GB is een door en door fatsoenlijke partij en strijdt met open vizier en met feiten. Daar heeft de Vughtse burger ook recht op. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat de mensen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt dit zullen zien en waarderen.
Betekent dit nu dat GB zich overal bij neerlegt en stil in een hoekje gaat zitten? Geenszins. 2020 Zal laten zien dat GB met opgeheven hoofd het strijdperk zal betreden en haar standpunten met verve naar voren zal brengen. Zij zal echter niet het pad van de rede en de eerlijkheid verlaten. En ik roep iedereen op datzelfde te doen. Open discussie op basis van feiten en niet op basis van achterklap en eigenbelang.

Ondanks het voorgaande is Vught nog steeds een fantastische gemeente waar het goed toeven is. Laten we Helvoirt met open armen ontvangen en hen deel laten uitmaken van die mooie Vughtse gemeenschap.
Ik wens u allen een voorspoedig en vooral gezond 2020.

Speech Michel Versteeg
Jan, dank je wel voor je speech, recht uit je hart.

De zittingsperiode van de raad gaat zijn laatste jaar in. Volgend jaar om deze tijd zitten we waarschijnlijk midden in de college onderhandelingen of hebben we, als het heel snel gaat, een nieuw college.
Ik wil niet te lang bij het afgelopen jaar stilstaan. Dat heeft Jan, onze voorzitter al gedaan.
Toch nog even dit:  Jan sprak ook al zijn zorgen uit over de beeldvorming waar de oppositie dankbaar gebruik van maakt. Zolang goed nieuws geen nieuws is blijft een minderheid van de raad de volle aandacht van het Brabants Dagblad krijgen.
Gelukkig is het meest gelezen blad in Vught, het Klaverblad en doet Alois Marinus wekelijks zijn best een zo getrouw mogelijk verslag te doen van de diverse raad- of commissievergaderingen.
Zoals ik al zei: we zijn al weer in ons laatste zittingsjaar aangeland.
Hoe kijken we terug en wat moet er nog gebeuren?
Laat maar eens gezegd worden, en dat moeten we niet te vaak doen anders gaan ze naast hun schoenen lopen, dat we trots zijn op ons college en de coalitie waarin we met VVD en PvdA-GroenLinks samenwerken. Op het coalitieoverleg afgelopen dinsdag, bleek een algehele tevredenheid over de stand van zaken en dat er goed samengewerkt wordt maar ook stevige noten kunnen worden gekraakt. En dit laatste kan vaak alleen maar in een goed huwelijk! Helaas, goed nieuws, dus…… geen nieuws voor de media.
We zullen dit jaar meer en meer onze successen delen met onze inwoners zodat niemand bij de verkiezingen ons hoeft te vragen wat wij er van gebakken hebben.
Als de straten van Vught, Cromvoirt en Helvoirt in het najaar oranje kleuren weten we dat de verkiezingen in aantocht zijn. Vooraf is er nog veel te doen: zoals het verkiezingsprogramma, de kieslijst de campagne, de dorpen in, de wijken in … en nog veel meer. De verschillen tussen de diverse partijen zullen dan weer uitvergroot worden.
Ondertussen gaan wij met VVD en PvdA-GroenLinks het laatste coalitiejaar in, schouder aan schouder om de nodige knelpunten te slechten en successen te boeken. In 2020 gaat het onder andere over de Rijksinfrastructuur, woningbouw zoals de Braacken, Theresia, Hotel Vught, en bijvoorbeeld de regionale energie strategie waar de Vughtenaren nadrukkelijk bij betrokken zullen en moeten worden. En is er nog meer te noemen. Zaken die zomaar op ons bordje komen zoals vorig jaar de pfas en stikstofdiscussie, ligt nu al weer de vuurwerkdiscussie voor. Ook goed voor het milieu als dit verboden wordt.
Ik roep het college op de successen te vieren en de burger zo vroeg mogelijk te blijven betrekken bij planvorming zodat een zo breed mogelijke draagvlak wordt verkregen en gehouden. Want daar doen we het immers voor als Gemeentebelangen.
Voor de Vughtenaren.
Een gezond en succesvol 2020 toegewenst.

 

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations