fbpx

Nieuwbouwplan van der Valk

Het was erg druk bij de commissie Ruimte van 23 januari j.l.  Naast de negen insprekers waren er veel aanwezigen uit de omgeving van hotel de Valk.  Er waren vooral bezwaren tegen de forse en hoge herontwikkeling van het hotel. De hoogte van zowel de woontoren als de hoteltoren is ook binnen onze fractie een punt van discussie, zoals er eveneens verdeeldheid is over de mogelijke komst van een casino. Daarnaast is de verkeersafwikkeling een belangrijk punt van aandacht. Van der Valk heeft al vaker plannen gehad, maar niet eerder zo’n uitgewerkte totaalvisie als het plan dat nu voorligt. Het feit dat de bewoners in eerste instantie geïnformeerd zijn, daarna de Raad en vervolgens in de commissie om het ambitieuze plan met elkaar te bespreken om richting te geven aan het college is naar de mening van Gemeentebelangen de juiste weg in het participatieproces.

Het plan roept diverse reacties op. Voor de één is het te groots en de ander kan niet wachten totdat de schop in de grond gaat zodat hij/zij er kan wonen.
Herontwikkeling van het terrein is zeker wenselijk, want de huidige situatie is geen fraaie entree van Vught. Met de bouw van een tweetal villa’s in dezelfde stijl als de oorspronkelijke villa Van der Valk aan de Bosscheweg die de laanstructuur van deze weg versterkt, is dat een enorme verbetering.
De plannenmakers hebben zich goed verdiept in ons coalitieakkoord en Gemeentebelangen is dan ook enthousiast over het duurzaamheidsaspect; een nul op de meter hotel!!!
Andere punten waarover wij onze waardering willen laten blijken zijn;
- Het ondergronds parkeren
- Uitbreiding van het groene karakter en de biodiversiteit
- Uitbreiding van het hotel en longstay appartementen die ook nog extra werkgelegenheid met zich meebrengen
- De 30 kamers voor zorgondersteuning
- Wellness, fitness en Zwembad

Blij zijn we ook dat het ‘inkomend’ verkeer vanaf de randweg zijn weg naar het complex zal vinden.
Wij maken ons echter wel zorgen over het uitgaande verkeer op de Bosscheweg ten opzichte van de fietsers. Ten aanzien daarvan vragen wij ons af: Kan er betere (ongelijkvloerse) aansluiting komen door het nog aan te leggen fietspad over de turborotonde iets te verlengen richting Vught?
De bouw van 100 koopappartementen in de verdeling 40-40-20 klinkt natuurlijk als muziek in de oren als je bedenkt dat er niet zoveel bouwmogelijkheden meer zijn in Vught. De eerder genoemde hoogte van de woontorens kan hierin echter nog belemmerend werken. De meningen over de mogelijke komst van een casino houdt de gemoederen binnen onze fractie flink bezig. Moeten we dat wel willen in Vught en scheppen we geen precedent zodat op meer plaatsen gokken mogelijk wordt gemaakt? Er kan ook gedacht worden aan een film- of klein theater als vertier voor gasten. Terughoudendheid ook m.b.t. waterrecreatie op de plas. Geluid op water draagt ver en kan erg hinderlijk zijn voor omwonenden.
In het verleden had men ook bezwaren bij de realisatie van het huidige hotel omdat het veel te groot zou zijn en niet bij Vught zou passen. Het blijkt inmiddels echter te klein en de roep om appartementen kunnen we niet volledig negeren. Meeveren met de huidige tijd en enigszins buiten de kaders durven te denken, moet kunnen.
Wij hebben het college dan ook verzocht in overleg te treden met Van der Valk én de omwonenden om zodoende tot een mooi en gedragen plan te komen. Slechts de fractie van D66 onthield zich van inhoudelijk commentaar ondanks aandringen van andere fracties. Opmerkelijk is het dat deze partij achteraf op Facebook en via de website wél in ging op de vele facetten van het plan. Als volksvertegenwoordiger dien je, naar onze mening,  je mening in de commissievergadering te verwoorden. Daar hoort die discussie thuis. Anders dien je het belang van je achterban niet.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations