fbpx

Cultuur Café in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg

Een paar keer per jaar geeft ‘Plaza Cultura’ met het netwerk vorm aan een ontmoetingsmoment, het Cultuur Café. Directies, bestuursleden, coördinatoren, docenten en vrijwilligers van cultuurpartners/aanbieders uit het cultuurnetwerk Vught ontmoeten elkaar. Er is ruimte om elkaar beter te leren kennen, actualiteiten te bespreken, te delen en te professionaliseren.
Samen delen, inspireren en professionaliseren en met aandacht voor actuele onderwerpen. Op vrijdag 31 januari jl. vond het Cultuur Café plaats in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, fractielid Hans Schuurmans nam namens Gemeentebelangen hier aan deel.

Er waren diverse Vughtse collega-cultuurpartners aanwezig, waaronder wethouder Toine van de Ven, medewerkers van Reinier van Arkel, De Petrus, Elzenburg, kunstenaars en kunstenaars in opleiding en o.a. een vrijwilliger in de gehandicaptenzorg. De avond werd geleid door Heleen Korthals, medewerkster van Plaza Cultura en Bart van Rosmalen. Bart van Rosmalen is lector Kunst en Professionalisering bij de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Hans Schuurmans verteld over deze inspirerende avond:
“Het thema van deze bijzondere bijeenkomst was hoe we vanuit eigen inspiraties op zoek gaan naar verbindingen met elkaar. De aanwezigen zijn vooraf gevraagd om ter voorbereiding na te denken over drie bronnen die hen inspireren. Bronnen waar zij telkens naar terugkeren, die hen richting geven aan hoe zij leven en werken. Bronnen konden zijn een tekst, een lied, een beeld, een scène uit een film of een andere cultuuruiting. Daarbij de vraag, waarom deze bronnen inspireren. In groepjes ging men deze bronnen met elkaar bespreken zonder zichzelf eerst voor te stellen. Mij viel op dat wanneer men zich voorstelt en daarbij meteen zijn/haar eigen functie benoemt, dit de mensen kan afschrikken, waardoor men zich al snel niet gehoord voelt. Het enthousiasme van de deelnemers was zo groot dat in overleg met hen de avond met een half uur verlengd werd, zodat iedereen gehoord werd.
Met dank aan Hans van Tulder, hij heeft gezorgd voor een kleine maaltijd in de pauze. Het cellospel van Bart van Rosmalen (hij is van origine cellist), zorgde voor een sfeervolle, ontspannen sfeer. Mij is duidelijk geworden dat verbinding maken beter lukt als je interesse wekt en -toont voor de ander. Elkaar bevragen en interesse delen, hiermee krijg je meer diepgang in het contact. Bruggen bouwen waar we samen overheen kunnen en samenwerken in cultuur. Het was een leerzame avond, ik heb het als prettig ervaren om deel te nemen aan deze bijeenkomst.”

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations