fbpx

GB vraagt college om maatregelen tegen gebruik eengezinswoningen als meerkamerbewoning!

Gemeentebelangen wil een onmiddellijke stop op de mogelijkheid om eengezinswoningen om te zetten in studenten woningen of huisvesting van arbeidsmigranten.
Recent bleek een vergunning te zijn verleend voor het inrichten van een woning aan de Walstrostaat voor kamerverhuur, terwijl dit pand midden in een wijk staat met eengezinswoningen.
Uit navraag blijkt het bestemmingsplan dit toe te staan. Een gat in de markt voor huisjesmelkers en beleggers.

Door een toenemende druk op de woningmarkt en een laag rendement op spaargeld is beleggen in onroerend goed steeds aantrekkelijker.
Steeds vaker bereiken ons geluiden uit de grote steden waar woningen als beleggingspand worden gekocht met de bedoeling er zo veel mogelijk geld uit te halen.
Recent is het ook in Vught voorgekomen dat een gemiddelde eengezinswoning werd gekocht met de bedoeling daar een kamerverhuurbedrijf te beginnen door woningsplitsing t.b.v. kamerverhuur mogelijk te maken. Gewoon in een woonwijk, gewoon in een buurt waarin het niet gebruikelijk is eengezinswoningen om te zetten in ‘studentenwoningen’ of huisvesting voor arbeidsmigranten.
We moeten investeerders geen kans geven gebruik te maken van een gat in de gemeentelijk regelgeving door gezinswoningen aan de markt te onttrekken ten gunste van kamerbewoning.
De gemeente kan niet anders dan onder voorwaarden tot veiligheid etc. een vergunning verlenen omdat niets zich in het vigerende bestemmingsplan daartegen verzet. Dit vraagt om maatregelen.

 De fractie van Gemeentebelangen heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:
1. Bent u bekend met deze situatie en acht u deze ontwikkeling wenselijk?
2. Bent u het met ons eens dat louter kamerverhuur, waarbij geen sprake is van direct toezicht door onderhuur, leidt tot verslonzing van de woonomgeving  
   (zoals fietsen in de voortuin,  slecht tuinonderhoud en geluidsoverlast)?
3. Bent u het eens met bewoners/huiseigenaren die vrezen voor hun woongenot en waardedaling van hun woningen?
4. Welke maatregelen neemt u op korte termijn om bovengeschetste ontwikkelingen zo snel mogelijk te stoppen?

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations