fbpx

Multifunctionele Sport-Spel zone (beweegcourt)

Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Uit alle onderzoeken, waar ook ter wereld, blijkt dat bewegen (sporten) één van de belangrijkste- en goedkoopste middelen is om gezonder te blijven of te worden. In ons verkiezingsprogramma en in het bestuursakkoord hebben wij het belang van sporten en bewegen in de openbare ruimte onderstreept. In de raadsvergadering van 12 maart jl. kwam dit onderwerp aan bod. Het college kwam met een prima voorstel: er werd een krediet van €150.000,- gevraagd voor een “beweegcourt”.

In opdracht van de gemeente heeft MOVE Vught samen met bureau Kragten een onderzoek gedaan naar de beweeg- en sportbehoefte in de openbare ruimte. Er werd gekeken hoe en waar de gemeente goed kan aansluiten bij de behoeften aan beweging van de inwoners. Ook werd onderzocht op welke plaats de beweegcourt het beste tot zijn recht zou komen.
Dit zeer uitgebreide onderzoek heeft een goede inkijk gegeven op welke plaats en op welke manier dit ingevuld moet worden.
De burgerparticipatie met betrekking tot dit project is goed verlopen. Via Het Klaverblad, social media en de nieuwsbrief van MOVE werd de inloopavond voor alle geïnteresseerden bekend gemaakt. Iedereen die niet aanwezig kon zijn mocht achteraf zijn- of haar mening of inbreng doorgeven. Via Het Klaverblad en de nieuwsbrieven werd alles netjes teruggekoppeld. Met de uitvoering van dit plan komen er door heel Vught verschillende beweegmogelijkheden voor jong én oud.
Dit geweldige plan wordt uiteraard door Gemeentebelangen van harte ondersteund!


Foto ©Yalp

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations