fbpx

GB zoekt oplossing voor een leefbaar en veilig Cromvoirt en Helvoirt

Februari j.l. heeft Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) tijdens een drukbezochte bijeenkomst de raad uitgebreid geïnformeerd over de gevaarlijke verkeerssituaties, geluid- en trilling overlast in Cromvoirt. Zij verwacht nog eens een toename tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van de N65. Het zwaar verkeer (met vaak groot materieel), afkomstig van bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn, moet door de woonkernen van Cromvoirt of Helvoirt om van en naar de N65 te kunnen gaan. De verkeersveiligheid en leefbaarheid van Cromvoirt en Helvoirt komt door de realisatie van de plannen voor de N65 verder onder druk te staan.
De Boslaan (Vught) dient als ontsluitingsweg voor het vele verkeer van en naar de Penitentiaire Inrichting Vught, Monument Kamp Vught, de kazernes, het woonoord Lunetten en de IJzeren Man.

Doordat er momenteel alternatieven ontbreken zal het zwaar verkeer het lokale wegennet in toenemende mate belasten. Gemeentebelangen wil zich inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in beide dorpen en de Boslaan en is tot een alternatieve route gekomen om het (ongewenste) vrachtverkeer zoveel als mogelijk tegen te gaan of te beperken. Dit alternatief is mogelijk gevonden in de realisatie van een nieuwe (gebieds-)ontsluitingsweg tussen het industrieterrein in Helvoirt en de Kruishoeveweg, parallel aan de noordzijde van de spoorlijn en aan te sluiten op de N65 (zie afbeelding).
Gemeentebelangen diende gisterenavond tijdens de raadsvergadering samen met coalitiepartijen VVD en PvdA-GroenLinks een motie in waarin het college wordt verzocht om op korte termijn de realisatie van de voorgestelde (gebieds-)ontsluitingsweg te onderzoeken en hiervan de kosten in beeld te brengen. Daarbij na te gaan hoe deze weg optimaal kan aansluiten op de N65. De motie werd unaniem aangenomen.
Klik hier om meer zien over deze alternatieve route. Gemeentebelangen houdt u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de het voorstel.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations