fbpx

Bestemmingsplan N65 vastgesteld!!!!!

Tijdens de langst durende raadsvergadering aller tijden, werd diep in de nacht van 14 op 15 mei 2020 met grote meerderheid ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan N65.
De VKA+: een verdiepte ligging in Vught, een ongelijkvloerse kruising bij kruising J.F. Kennedylaan / Helvoirtseweg, bij de Bréautélaan / Martinilaan, bij de Boslaan / Vijverbosweg en bij de Torenstraat in Helvoirt kan worden gerealiseerd.
Gemeentebelangen vindt dat hiermee een geweldig resultaat is behaald, maar vanwege enkele knelpunten haalt het plan geen 10. Wij hebben kennis genomen van de ingebrachte zienswijzen waarmee het college nog aan de slag dient te gaan. Daarbij zullen zij nog wel eens voor lastige keuzes komen te staan.
Verbetering voor de één kan namelijk wel eens nadelig zijn voor de ander. Uit reacties van de achterban is gebleken dat voor sommige leden de reconstructie niet helemaal geworden is wat ze graag hadden gewild. Mogelijk dat we nog iets voor hen kunnen betekenen bij de voorstellen van het college om nog een aantal verbeteringen door te voeren.
Zie hier de animatiefilm rijksweg N65.

Moties
Samen met VVD, PvdA-GL hebben wij een 4-tal moties ingediend (klik op het nummer van de motie voor inzage):
1. Volledige compensatie van de bomen op Vughts grondgebied;
2. Spoedige verlaging van de maximale snelheid op de N65 tussen het spoor en viaduct Taalstraat van 100 naar 80 km/uur;
3. Verzoek om integraal verkeersonderzoek uit te voeren vooruitlopend op het Verkeer- en Vervoersplan (VVP);
4. Voorstel om de verkeersveiligheid & leefbaarheid in Cromvoirt en Helvoirt te verhogen.
Kijk hiervoor naar het filmpje waarbij tevens duidelijk wordt wat één van onze speerpunten bij de komende verkiezingen zal zijn.
De moties zijn allen raad breed aangenomen.

Wij zijn van mening dat aan het proces met de onderliggende documenten en de uitgebreide inspraakmogelijkheden, op de juiste- en meer dan fatsoenlijke wijze uitvoering is gegeven.
Bij deze dan ook chapeau voor het college. De fractie van Gemeentebelangen vindt dat de grootschalige aanpak van de N65 van grote meerwaarde is voor Vught en Helvoirt.
Daarnaast kunnen we het project van de N65 niet los zien van een voor Vught ander ingrijpend project, PHS. Rijk en Provincie investeren in Vught mede tot een bedrag van totaal € 725 miljoen.
€ 125 miljoen voor de N65 en € 600 miljoen voor PHS. Een geweldig resultaat voor een gemeente als Vught waar menig andere gemeente in Nederland jaloers op is.

Het risico als het bestemmingsplan niet was aangenomen was dat Rijkswaterstaat een start ging maken met de wettelijk verplichte uitvoering van de geluidsanering aan de N65 met metershoge geluidschermen en bleven de kruisingen gelijkvloers. Daarnaast verviel de ongelijkvloerse kruising bij Helvoirt.
DAT IS TOCH NIET WAAR WE ALS VUGHT (en Haaren)  40 JAAR OVER PRATEN EN 13 JAAR VOOR GEKNOKT HEBBEN!

Geschiedenis
De N65, een dossier met een geschiedenis van ruim 13 jaar. Sinds die tijd is er veel gebeurd en hard gewerkt door diverse colleges in samenwerking met bewoners en diverse belangengroeperingen. Van voorkeursvariant VKA naar VKA+.
Er kwam een flinke lobby op gang naar Den Haag. Het college, de raad en de burgers van Vught, verenigd in de werkgroep Samen voor Vught of op individuele basis. Daarbij werd ook door de gemeenteraad gehandeld vanuit het Vughtse algemeen belang en niet vanuit het individueel partijbelang. Dit in de overtuiging dat alleen zo een krachtig signaal naar Den Haag kon worden gegeven. Met als doel een geheel verdiepte ligging van de N65. Eén van de uitgangspunten uit het breed gedragen coalitieakkoord.
Om de VKA+ financieel mogelijk te maken bundelden de Provincie en de gemeenten Vught en Haaren hun krachten om als regio een laatste bod uit te brengen aan het Ministerie. Voor de provincie was het duidelijk de laatste keer om tot een afronding van het project te komen. Het ministerie bleek alleen bereid om extra te investeren in de VKA+ als dit ook ten goede kwam aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de N65. Onder die voorwaarde kon ook het Rijk akkoord gaan.

Eind 2018 werd het laatste knelpunt van het dossier N65 opgelost en kwam het goede nieuws over de N65 naar buiten: Instemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met VKA+,  inclusief de financiële verdeling. 
De best haalbare oplossing voor Vught (en Haaren). Op 28 februari 2019 stemt een grote meerderheid van de raad in met het VKA+, inclusief de extra financiële bijdrage.
Wat 13 jaar geleden een onmogelijke opgave leek, kon nu werkelijkheid worden. Alleen moest nog het bestemmingsplan worden vastgesteld, als de juridische uitwerking van het besluit van 28 februari 2019 om het VKA+ mogelijk te maken.  En dat is geschiedenis.

Afbeelding: Rijksinfra Vught

 

Vught, N65

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations