fbpx

Antwoorden college inzake Oude Landmanschool aan Gemeentebelangen ontoereikend.

Antwoorden college inzake Oude Landmanschool aan Gemeentebelangen ontoereikend.

Het college heeft de door Gemeentebelangen gestelde vragen rondom de Ontwikkelcompetitie Oude Dr. Landmanschool in Helvoirt beantwoord. Deze antwoorden zijn voor Gemeentebelangen ontoereikend.

Op de vraag of de spelregels worden aangepast wordt ontkennend geantwoord. Wel geeft het college aan dat enkele criteria niet zijn opgenomen. Vreemd genoeg wordt niet aangegeven welke criteria dit zijn. Wat is transparant naar de marktpartijen en de inwoners? Bovendien als de wethouder in haar interview bij NOVO 3 van 20 februari 2021 aangeeft zelf vraagtekens te hebben bij plannen. Dat lijkt op sturende informatie.

Onze vraag om het rapport wat vanuit het college aan de jury wordt gezonden openbaar te maken direct na het verzenden aan de jury (dat moet per omgaande zijn want het juryrapport wordt op korte termijn verwacht) wordt vooralsnog afgedaan als vertrouwelijk dus niet openbaar. Het antwoord gaat in op het uiteindelijke juryrapport maar dat wordt niet door Gemeentebelangen gevraagd. Openbaarmaking daarvan is immers al opgenomen in de ontwikkelcompetitie. Gemeentebelangen wil uit oogpunt van transparantie naar haar inwoners en om te beoordelen of er maatschappelijke meerwaarde en leefbaarheid wordt gecreëerd, alle ingekomen reacties van inwoners en de gemeente. Daar wordt geen gehoor aan gegeven en is opmerkelijk omdat het niet strookt met de uitgangspunten van het coalitieakkoord ten aanzien van burgerparticipatie, bestuurlijke transparantie en het beoogde draagvlak.

De vraag of de voorgenomen te realiseren woningen verhuur dan wel verkoopwoningen zijn en welke huur/koopprijs daarbij hoort, wordt afgedaan met dat het beide typen omvat maar geen prijs. Dit in het kader van vertrouwelijkheid. In het coalitieakkoord bij wonen zijn uitgangspunten geformuleerd over woonbehoefte en huur- en koopprijzen maar er wordt in dit geval geen range afgegeven waarbinnen de prijzen zouden moeten vallen. Waarom gaat het College dit nu uit de weg als ze toch criteria willen meegeven zoals bij antwoord op vraag 1 is aangegeven?

Wordt vervolgd.

Fractie Gemeentebelangen

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations