fbpx

Waarom zit Gemeentebelangen, als grootste partij, niet in de coalitie?

Waarom zit Gemeentebelangen, als grootste partij, niet in de coalitie?

Veel Vughtenaren (en dan bedoelen we natuurlijk ook de Helvoirte- en Cromvoirtenaren) leven met de vraag waarom Gemeentebelangen niet in de coalitie zit? De vraag wordt vaak met verbazing gesteld omdat we per slot van rekening toch wederom de grootste partij van Vught zijn geworden. En de volgende vraag luidt; wat is mijn stem, die ik vol overtuiging aan jullie gaf, dan waard?

De fractie van Gemeentebelangen heeft hierover inmiddels met veel mensen individueel gesproken, toch bereikt deze vraag ons nog regelmatig. We leggen het daarom graag uit;

De door ons aangestelde informateur, Bert Pauli, stelde dat de coalitie van dat moment met 62% van de stemmen kon rekenen op het vertrouwen van de kiezers want deze vertegenwoordigde namelijk een ruime meerderheid. Voorts adviseerde hij de coalitie, bestaande uit Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL, een vierde partij te zoeken om de coalitie te completeren. Voor de hand lagen CDA of D66, één van de partijen die zetelwinst geboekt hadden, waarmee recht gedaan zou worden aan de verkiezingsuitslag.

D66 en CDA zagen echter geen heil in samenwerking met Gemeentebelangen en wilden ook het gesprek niet met ons aan gaan. Onze coalitiepartner PvdA-GL gaf vervolgens aan een kans te zien om meer van hun programma te kunnen realiseren indien zij een meerderheid vormden met CDA en D66, waarna er voor VVD en Gemeentebelangen geen meerderheid in zetels meer bestond.

Ook VVD is betrokken bij de nieuwe coalitie, waardoor wij de conclusie trekken dat noch CDA, noch D66 vertrouwen hebben in een samenwerking met Gemeentebelangen.

Blijkens het algemene bestuursakkoord, dat slechts op hoofdlijnen is ingevuld, zou Gemeentebelangen, maar ook ieder andere partij, eveneens deel uit kunnen maken van de nieuwe coalitie. Deze mogelijkheid hebben we dan ook geopperd tijdens de raadsvergadering van 21 januari, waarin het coalitieakkoord werd besproken. De conclusie is dat dit het CDA en D66 niet wenselijk is gebleken.

De algemeenheid van het akkoord biedt ons veel kansen om veel van onze standpunten uit het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren. Een aantal van onze moties en een amendement dat we hebben voorbereid, zijn inmiddels aangenomen, waarmee Gemeentebelangen laat zien alle stemmen waarmee wij ons gesteund voelden, zeker niet verloren zullen gaan.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations