fbpx

Gemeente Vught wil dat Hartveilig Vught en de Hartstichting Helvoirt binnen 2 jaar zijn gefuseerd

Gemeentebelangen heeft de gemeente om opheldering gevraagd.

Op 10 september jl. is de Stichting Hartveilig Vught voor de periode 2020 tot en met 2022 een incidentele subsidie toegekend. Aan het verlenen van de subsidie is de voorwaarde verbonden dat de Stichting binnen twee jaar dient te zijn gefuseerd met de hartstichting in Helvoirt, dat dezelfde activiteiten uitvoert maar dan in Helvoirt.

Stichting Hartveilig Vught voerde medio 2020 reeds gesprekken met de Helvoirtse stichting over een eventueel samengaan. Hierbij heeft De Hartstichting Helvoirt zich op het standpunt gesteld ook na de gemeentelijke herindeling een zelfstandige entiteit te willen blijven.

Dit plaatst Stichting Hartveilig Vught in een lastige situatie, namelijk dat zij buiten hun macht niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarde. Gemeentebelangen is van mening dat het hartveilig maken van Vught hierdoor niet in het geding mag komen en heeft aan het college de volgende vragen gesteld:

  1. Wat zijn de (ultieme) consequenties voor de subsidie aan Stichting Hartveilig Vught als er geen fusie met hartstichting Helvoirt plaatsvindt?
  2.  Is het college met Gemeentebelangen van mening dat het hartveilig maken van Vught niet in het geding mag komen als buiten de macht van Stichting  Hartveilig Vught niet kan worden voldaan aan de gestelde subsidievoorwaarde?
  3. Is het college bereid om de subsidievoorwaarde te laten vervallen dan wel aan te passen? Zo nee, waarom niet? 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen via het kader “Vraag het Bregje”, te vinden onder de groene, ronde button rechtsonder.

 

Vught, N65

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations