fbpx

Snelheidsverlaging N65 rond Eikendonck / Taalstraat in zicht!

Al lange tijd is de wens van college en raad om de een lang slepend leefbaarheid vraagstuk van geluidsoverlast door de N65 binnen de gemeente Vught op te lossen. De gevraagde maatregel betreft het aanpassen van de snelheid op de A65/N65 naar 80 km/uur vanaf hm 3.15 tot hm 3.53. Dit deel van de N65 veroorzaakt veel geluidsoverlast binnen de bebouwde kom van Vught, vooral bij de bewoners rond de Taalstraat. De gemeente Vught heeft de bebouwde komgrens hier aangepast zodat de reconstructie N65 en het daarbij behorende snelheidsregime kan worden ingesteld.
Tijdens het laatst gehouden bestuurlijk overleg is er veel begrip getoond door Rijkswaterstaat voor de situatie en aangegeven een verzoek serieus in overweging te willen nemen. Het college diende een goed onderbouwd verzoek op schrift te stellen.
Rijkswaterstaat is per brief van 24 juni jl. verzocht om het verzoek van het college in behandeling te nemen en haar te informeren over het uiteindelijke standpunt.
Zou het dan toch gaan lukken? De fractie van Gemeentebelangen ziet, net als het college, het antwoord met vertrouwen tegemoet.

Vught, N65

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations