fbpx

Toekomstbestendig & duurzaam wonen in Cromvoirt

Zo luidde de titel van de thema-avond in Cromvoirt op 26 september jl. die door Gemeentebelangen Vught gehouden werd in Herberg ’t Wapen van Cromvoirt. Het doel van deze avond was om samen met de dorpsbewoners in gesprek te komen over hetgeen er leeft binnen de gemeenschap op het gebied van wonen, veiligheid en cultuur.

Er werden veel vragen gesteld en er kwam een groot aantal uiteenlopende onderwerpen aan bod. Gastvrouw Bregje van Gemert sprak met de aanwezigen over: recreatiewoningen en permanente bewoning, vergrijzing, veiligheid en verkeer, leefbaarheid voor jongeren, bereikbaarheid en cultuur en verenigingen.

Een aantal Cromvoirtenaren hebben duidelijke ideeën en wensen over hoe Cromvoirt de toekomst in zou moeten gaan. Omdat de fractie en wethouder ook aanwezig waren, konden onderwerpen verder uitgediept worden, wat voor een prettige wisselwerking zorgde.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is Gemeentebelangen Vught bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma en daarom erg blij met de input die de bewoners vanavond hen kon geven. Op deze wijze kan Gemeentebelangen Vught inspelen op de wensen en behoeften die binnen het dorp leven en ervoor zorgen dat ook Cromvoirt in Gemeentebelangen Vught een solide partner vindt.

Er wordt teruggekeken op een goed bezochte- en vruchtbare avond en Gemeentebelangen heeft weer ervaren hoe men in het dorp door de inzet van velen mooie dingen kan bereiken.
De volgende thema-avond vindt plaats op dinsdag 21 november, dan wordt er onder andere gesproken over de wijksteunpunten in Vught.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations