fbpx

Gemeentebelangen wil graag meer openbare AED’s in Vught

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 diende Eddie van Doorn namens Gemeentebelangen een motie in waarin het volgende gevraagd werd:

• Te onderzoeken wat nodig is om volgens de richtlijnen van de Hartstichting, het maximaal aantal 6-minutenzones die er in Vught nodig zijn te creëren;
• Het aantal AED’s die daar voor nodig zijn te faciliteren;
• De uitkomsten hiervan te verwerken in de begroting 2018;

Deze motie werd met 8 voor en 10 tegen weggestemd. Dat was jammer, heel jammer omdat het er op leek dat eigenlijk iedereen het een goed idee vond maar het kwam van Gemeentebelangen en in deze tijd, kort voor de verkiezingen kun je toch niet alle goede ideeën van Gemeentebelangen er door laten fietsen. (ovonde)

De wethouder had een goed argument toen ze zei dat er al een soort gelijk onderzoek bezig was en het is natuurlijk niet nodig om dubbel werk te doen. Echter al de andere argumenten die de wethouder had werden gemakkelijk door Gemeentebelangen weerlegt. De wethouder heeft ook aangegeven dat ze er wel moeten komen. Dus dat is het goede nieuws. Jammer dat het onnodig vertraging op loopt.
Waarom Gemeentebelangen het belangrijk vind dat er snel een flink aantal AED’s bijkomen is vrij eenvoudig. Elke week krijgen er in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, hier sterven er ongeveer 240 van. De gemiddelde leeftijd is 67 en 70% gebeurd rond huis. Harde cijfers van de hartstichting.
Echter veel van deze mensen kunnen het overleven als er binnen 6 minuten gereanimeerd wordt en een AED wordt aangesloten. Daarom heeft de Hartstichting de 6-minutrenzones in het leven geroepen. Gemeentebelangen wil dat iedere Vughtenaar zich hierin bevindt, zo zijn er letterlijk levens te redden. Daar zijn AED’s voor nodig. Heel simpel dus. Levens redden met AED’s.
 
Gemeentebelangen blijft voor AED’s vechten, ze moeten er komen.

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations