fbpx

Gemeentebelangen informeert… over wijksteunpunten in Vught

maandag 27 november a.s. in de Rode Rik 2.0 aan de van Sonstraat 49 (Baarzen) in Vught

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen wil GB de Vughtse en Cromvoirtse burgers op de hoogte stellen over het bereiken van onze doelen in de afgelopen bestuursperiode. Dit willen we doen met regelmatig terugkerende thema-avonden over de diverse onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018, welke wij tot een succesvol einde hebben gebracht. Eerder kwamen aan bod: (sociale-)veiligheid en leefbaarheid in Cromvoirt.

Deze keer gaat het over het Sociaal Domein en meer in het bijzonder over: Wijksteunpunten/wijkontmoetingspunten.

Gastheer Michel Versteeg en collega fractieleden praten graag met u over:

✓ Wat is er al bereikt?
✓ Waarop dient er de volgende raadsperiode focus te liggen
    - Wat moeten we ons bij een wijksteunpunt/wijkontmoetingspunt voorstellen?
    - Waar kunnen deze komen?
    - Hoe kan een wijksteunpunt dan worden ingericht?

De avond wordt gehouden op maandag 27 november a.s. in de Rode Rik 2.0 aan de van Sonstraat 49 (Baarzen) in Vught.
Inloop: vanaf 19:30 uur
Start programma: 20:00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations