fbpx

Gemeentebelangen kiest haar lijstrekker

Foto bguus lijsttrekker

Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november 2017 hebben de leden van Gemeentebelangen Guus van Woesik unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Bij deze gelegenheid werd tevens de concept-kandidatenlijst gepresenteerd.

Guus van Woesik (54) geboren en getogen Vughtenaar is sinds 2010 raadslid voor Gemeentebelangen, hij werd in 2012 gekozen tot fractievoorzitter.

Na de verkiezingen van 2014 was hij de formateur van de huidige coalitie en een belangrijke factor bij de totstandkoming van het bestuursakkoord “Kracht door continuïteit”.

Onder de energieke leiding van Guus van Woesik heeft Gemeentebelangen veel van haar verkiezingsprogramma kunnen realiseren zoals de vernieuwing van de onderwijshuisvesting, DePetrus als ontmoetingsplek, de Wijk GGDer, 5 wijkagenten en geen lastenverzwaring. Ook is Vught uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van Noord-Brabant.

Het Bestuur en de leden van Gemeentebelangen zijn vol vertrouwen dat hij ook in de komende raadsperiode zijn energie zal aanwenden om Vught nog beter te maken. Hij is van mening dat enkel een lokale partij zich voor de volle 100% voor de belangen van de Vughtse burger kan inzetten. Dit geldt in bijzondere mate bij de problematiek rond N65 en spoor, maar ook voor veilige routes van en naar school, behoud van de zwemsport voor Vught en de uitbreiding van wijkontmoetingspunten.

In het afgelopen jaar heeft Gemeentebelangen diverse Thema-avonden georganiseerd waarin werd uitgelegd wat er in de lopende raadsperiode is gedaan en waarin de Vughtse bevolking in de gelegenheid werd gesteld over deze thema’s mee te praten. Van Woesik en alle betrokkenen bij Gemeentebelangen, raadsleden, bestuur en leden zijn voornemens dat in de komende raadsperiode voort te zetten.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations