fbpx

Thema-avond Gemeentebelangen over wijksteunpunten

Thema avond Gemeentebelangen 271117 a

Het was de derde in rij van informatieavonden waarin Gemeentebelangen de Vughtse en Cromvoirtse burgers op de hoogte stelde over bereikte doelen in de afgelopen bestuursperiode, maar ook over hetgeen wat niet of niet helemaal tot een succesvol einde was gebracht.

Op maandagavond 27 november jl. vond in de Rode Rik de thema-avond plaats “Gemeentebelangen informeert.. over wijksteunpunten”. Gastheer Michel Versteeg presenteerde o.a. een aantal stellingen, waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd hierover van gedachten te wisselen.

Er werd gediscussieerd over het aantal te wensen wijksteunpunten. In het verkiezingsprogramma 2014-2018 sprak Gemeentebelangen over 5 tot 7 wijksteunpunten. Volgens Jeanne Heessels van Ouderen Samen mogen dat er zelfs meer zijn, eerder nog 12 tot 15, want iedere wijk heeft andere behoeftes. Neem hier ook de zorgcentra in mee. Duidelijk is de verwachting dat de gemeente meer faciliteert. Na invoering van de transities werd de gemeente verantwoordelijk voor de participatie van haar burgers. Door kleinere ontmoetingscentra dichter bij de mensen te maken, worden zij gestimuleerd deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Hierdoor wordt niet alleen vereenzaming tegen gegaan, maar ook het gevoel van welbevinden van deze mensen wordt positief beïnvloed. Benut dus bestaande kleine ruimtes, kijk wat er is en probeer dit op te plussen.

In een aantal wijken zijn er geen accommodaties die nu als ontmoetingsplaats ingericht kunnen worden. Wijkondersteuners Jos Tychon en Peter Mosink vertellen dat mensen uit de wijk aangeven niet te weten waar zij naar toe kunnen om een praatje te maken, een kaartje te leggen of waar zij bijvoorbeeld op een laagdrempelige wijze informatie van de gemeente te krijgen. Men voelt zich niet altijd serieus genomen door de gemeente, men oppert ideeen, maar de gemeente houdt de boot af, of komt met bijzondere voorstellen.
Er zijn in Vught inmiddels al een aantal kleinere projecten opgericht, zoals het zorgnetwerk voor alleenstaande ouderen in de Heun. Wijkondersteuner Miny Reefman is één van de kartrekkers van dit initiatief. Er is een zorgteam opgericht dat momenteel bestaat uit zes vrijwilligers. Gekeken wordt of dit op meerdere plaatsen in Vught georganiseerd kan worden.
Bij Vincentius is er gelegenheid voor informatie van Wegwijs Plus. Mensen lopen hier eerder naar binnen als bij het gemeentekantoor. De ambtenaar zit bewust in andere ruimte om de drempel laag te houden.
Een ander initiatief wat niet door professionals ondersteunt wordt is de maandelijkse bijeenkomst in Brasserie Onder Ons waar men aan kan sluiten bij “Eet met je hart”. Begonnen met 15 deelnemers, nu al uitgegroeid naar 50 personen. De brasserie maakt ook de rekeningen op voor gasten die door hun fysieke gesteldheid niet zelf kunnen afrekenen en stuurt die naar hun mantelzorgers. Zo hebben zij dus ook een sociale functie.

Noemen we het een wijksteunpunt of een wijkontmoetingsplaats? Een wijksteunpunt kan naast de ontmoetingsfunctie ook ruimte bieden voor informatie of ondersteuning (bijvoorbeeld van Welzijn Vught of de Wegwijs Plus), de wijkverpleegkundige of andere maatschappelijke organisaties.
De stelling of er gemeenteloketten in de wijk gewenst zijn wordt over het algemeen niet ondersteund. Ancke Sikkers van Welzijn Vught verteld het in Cromvoirt niet gemerkt te hebben dat er behoefte is aan zo’n gemeenteloket. Volgens haar zouden er meer punten moeten komen die gericht zijn op de zorgkant.
Er wordt opgemerkt dat bij een wijksteunpunt/ontmoetingsplaats niet alleen aan ouderen gedacht moet worden. Verstandelijk- en visueel gehandicapten hebben ook behoefte aan dit soort punten.
Tot slot worden de kenmerken voor een wijkontmoetingsplaats als volgt geformuleerd:

  • basisvoorwaarde is een positieve, vriendelijke gastvrije houding. Een goede kwaliteit aan vrijwilligers die oog en oor voor de mensen hebben.
  • belangrijkste doel is buurtontmoeting, daarna komen de activiteiten
  • maaltijdvoorziening
  • een loket waar de burger de professional kan ontmoeten
  • ruimte voor aangenaam verpozen, bijvoorbeeld biljarten, bridgen, handwerken
  • maak er geen buurtcafé van wanneer er horeca in de omgeving aanwezig is

Thema avond Gemeentebelangen 271117 b

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations