fbpx

Nieuwe samenstelling van de raad

Na een mooie verkiezingsuitslag, waarbij Gemeentebelangen (GB) met zeven zetels stevig in het zadel blijft zitten, zijn we volop in gesprek met de overige partijen om tot een coalitieakkoord te komen, zodat we ons ook in de komende bestuursperiode kunnen inzetten voor Vught.

De gesprekken met de beoogde coalitiepartners blijken constructief en over en weer wordt bekeken hoe men tot een werkbaar akkoord kan komen. Wij houden u op de hoogte.

De samenstelling van de Vughtse gemeenteraad is echter gewijzigd. Zo neemt Gemeentebelangen afscheid van twee zeer gewaardeerde raadsleden en treedt een nieuw lid toe.

Cris Gevers, al sinds 2010 in de raad, naast ondernemer, een verenigingsman die echt tussen de Vughtenaren staat en zich daarvoor zeer inspant. Cris liet tijdens fractiebesprekingen goed van zich horen en toonde daarmee zijn grote betrokkenheid met Vught. Wij zijn verheugd dat Cris zich nog altijd wil blijven inzetten voor onze partij.
 
Ook Corine van den Wildenberg, die als 23 jarige toetrad tot de raad, zien we niet terug vanwege haar verhuizing naar ’s-Hertogenbosch. Corine zette zich vooral in voor de jeugd en was tevens voorzitter van de commissie Ruimte.
 
Wij danken beiden hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren.
 
Tijdens de volgende achterbanvergadering op 22 mei a.s. bij Café Den Heuvel aan de Loonsebaan te Vught willen wij de beide leden graag persoonlijk bedanken.

U bent daarbij van harte uitgenodigd.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations